Mastergradseksamen: Jørgen Bergli

"Solid state precipitation of spinels in zinc oxide -

A microstructure study"

Veileder:

  • Professor Øystein Prytz, Fysisk Institutt, UiO
  • Senioringeniør Ole Bjørn Karlsen, Fysisk Institutt, UiO
  • Senioringeniør Phuong Dan Nguyen, Fysisk Institutt, UiO

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Dr. John Walmsley, Cambridge University

  • Professor Johannes Skaar, Fysisk Institutt, UiO
Publisert 5. mai 2021 12:36 - Sist endret 5. mai 2021 12:36