Mastergradseksamen: Magnus Georg Johansen

"ZnOxNy as a new material for top cell in

tandem solar cells​"

Veileder:

  • Forsker Kristin Bergum, Fysisk Institutt, UiO
  • Professor Eduard Monakhov, Fysisk Institutt, UiO
  • Stipendiat Kjetil Karlsen, Fysisk Institutt, UiO 

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Forsker Heine Nygård Riise, IFE

  • Professor Øystein Prytz, Fysisk Institutt, UiO
Publisert 8. sep. 2021 13:28 - Sist endret 8. sep. 2021 13:28