Mastergradseksamen: Magnus Reiersen

"Investigations of the Al-Zn-Mg-Cu-Si Material System Processed by Arc Melting. A Novel Approach of Investigating New Material Systems for use in Laser Powder Bed Fusion"

Veileder:

  • Førsteamanuensis Anette Eleonora Gunnæs, Fysisk Institutt, UiO
  • Forsker Amin Azar, SINTEF
  • Forskningsleder Spyros Diplas, SINTEF

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Dr. John Walmsley, Universitetet i Cambridge

  • Professor Eduard Monakhov, Fysisk Institutt, UiO
Publisert 10. aug. 2021 11:28 - Sist endret 10. aug. 2021 11:28