Mastergradseksamen: Martin Tran

"Photodynamic inactivation of bacteria with ZrTCPP thin films"

Veileder:

  • Professor Ola Nilsen, Kjemisk Institutt, UiO
  • Stipendiat Melania Rogowska, Senter for Materiavitenskap og Nanoteknologi kjemi, UiO
  • Forsker Per-Anders Stensby Hansen, Senter for Materiavitenskap og Nanoteknologi kjemi, UiO
  • Seniorforsker Håkon Valen Rukke, NIOM

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Forsker Morten Frøseth, SINTEF Industri

  • Professor Reidar Haugsrud, Kjemisk Institutt, UiO
Publisert 10. juni 2021 14:52 - Sist endret 10. juni 2021 14:52