Mastergradseksamen: Ranvei Dahl Isaksen

"IR- og dataanalyse for feildeteksjon og diagnostisering av solcellemoduler"

Veileder:

  • Professor Lasse Vines, Fysisk Institutt, UiO
  • Forskningsjef Erik Marstein, IFE
  • Stipendiat Bjørn Lupton Aarseth, Institutt for teknologisystemer, UiO

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Professor Ingunn Burud, NMBU

  • Professor Sverre Holm, Fysisk Institutt, UiO
Publisert 15. juni 2021 15:37 - Sist endret 15. juni 2021 15:37