Mastergradseksamen: Shahana Sathaananthan

"Sammenligning av kompetansemål om helse, miljø og sikkerhet, og bærekraftige produksjons- og deponeringsprosesser i nordiske læreplaner"

Veileder:

  • Universitetslektor Svein Tveit, Kjemisk Institutt, UiO
  • Førstelektor Karoline Fægri

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Universitetslektor Ellen Marie Andersson, NTNU

  • Universitetslektor Kirsten Fiskum, Naturfagsenteret, UiO
Publisert 18. aug. 2021 09:32 - Sist endret 18. aug. 2021 09:32