Mastergradseksamen: Silje Strøm Jahr

"A Study of Methane Emissions from Lakes in The 100 Lakes Survey"

Veileder:

  • Professor Rolf David Vogt, Kjemisk Institutt, UiO
  • Professor Dag Olav Hessen, Institutt for biovitenskap, UiO
  • Forsker Frans-Jan Parmentier, Institutt for geofag, UiO

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Forsker Sjur Andersen, Miljødirektoratet

  • Universitetslektor Svein Tveit, Kjemisk Institutt, UiO
Publisert 15. juni 2021 22:32 - Sist endret 15. juni 2021 22:32