Mastergradseksamen: Sverre Johan Ruud Ellingsen

"Learning by doing En studie av motivasjonsendring hos bachelorstudenter i kjemi og biokjemi"

Veileder:

  • Førstelektor Karoline Fægri, Kjemisk Institutt, UiO
  • Universitetslektor Svein Tveit, Kjemisk Institutt, UiO

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Forskningsdirektør Marianne Løken, Østfoldmuseene

  • Førsteamanuensis Maria Vetleseter Bøe, Fysisk Institutt, UiO
Publisert 18. aug. 2021 09:43 - Sist endret 18. aug. 2021 09:43