Mastergradseksamen: Tonje Monica Erlandsson

"Investigation of CYP activity in liver organoids by establishing a liquid chromatography-mass spectrometry method for measuring drug metabolism"

Veileder:

  • Professor Steven Ray Haakon Wilson, Kjemisk Institutt, UiO
  • Professor Elsa Lundanes, Kjemisk Institutt, UiO
  • Stipendiat Frøydis Sved Skottvoll, Kjemisk Institutt, UiO

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden i møterom Ø108 for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Dr. Helle Malerød Fjeld, OUS

  • Førsteamanuensis Reidar Lund, Kjemisk Institutt, UiO
Publisert 17. sep. 2021 14:07 - Sist endret 17. sep. 2021 14:07