Mastergradseksamen: Veronica Hemmerle

"Utvikling og utprøving av undervisningsverktøy for å jobbe med autentiske tekster i skolen. Et møte mellom fagfornyelsen, naturfag og lesing"

Veileder:

  • Førstelektor Karoline Fægri, Kjemisk Institutt, UiO
  • Universitetslektor Svein Tveit, Kjemisk Institutt, UiO

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Rådgiver Olaug Vetti Kvam ved skolelaboratoriet i realfag, UiB

  • Førsteamanuensis Berit Haug ved Naturfagsenteret, UiO
Publisert 26. mai 2021 12:30 - Sist endret 26. mai 2021 12:30