Mastergradseksamen: Anna Stray Rongve

"SiC Powder as Source for Single Photon Emission in Quantum Technologies"

Veileder:

  • Professor Lasse Vines, Fysisk institutt, UiO
  • Stipendiat Snorre Braathen Kjeldby, Fysisk institutt, UiO
  • Stipendiat Vilde Mari Reinertsen, Fysisk institutt, UiO
  • Forsker Augustinas galeckas, Fysisk institutt, UiO
  • Postdoktor David Rivas Gongora, Fysisk institutt, UiO

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Professor Anders Hallén, KTH
  • Professor Anette Eleonora Gunnæs, Fysisk Institutt, UiO
Publisert 17. juni 2022 14:58 - Sist endret 17. juni 2022 14:58