Mastergradseksamen: Celine Tran

"Bruk av leseverktøy i kjemi 1-En kvalitativ undersøkelse av elevers diskusjon og argumentasjon i forbindelse med bruk av et leseverktøy"

Veileder:

  • Førstelektor Karoline Fægri, Kjemisk Institutt, UiO
  • Universitetslektor Svein Tveit, Kjemisk Institutt, UiO

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Lektor i realfag Veronica Hemmerle, Den internasjonale skolen i Moss

  • Førsteamanuensis Berit Haug, Naturfagsenteret, UiO
Publisert 19. juni 2022 23:36 - Sist endret 19. juni 2022 23:36