Mastergradseksamen: Jørgen Marcus

"Reactivity of Halodiazoacetates and Halodiazoamides"

Veileder:

  • Førsteamanuensis Tore Bonge-Hansen, Kjemisk institutt, UiO
  • Stipendiat Sara Peeters, Kjemisk institutt, UiO

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Professor Yngve Stenstrøm, NMBU
  • Professor Stian Svelle, Kjemisk Institutt, UiO
Publisert 17. juni 2022 14:35 - Sist endret 17. juni 2022 14:35