Mastergradseksamen: Maivizhi Thiyagaraja

"Thermoresponsive Artificial Cell Clusters"

Veileder:

  • Gruppeleder Irep Gözen, NCMM, UiO 

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Professor Aldo Jesorka, Chalmers Tekniske Universitet
  • Førsteamanuensis Jonathan Polfus, Kjemisk Institutt, UiO
Publisert 24. juni 2022 14:52 - Sist endret 24. juni 2022 14:52