Mastergradseksamen: Marlene Andersen Nham

"Characterization of the Structure of Self-assembled Lipopeptides and their Interactions with Model Membranes"

Veileder:

  • Professor Reidar Lund, Kjemisk Institutt, UiO

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Professor Marit Sletmoen, Universitetet i Innlandet
  • Universitetslektor Svein Tveit, Kjemisk Institutt, UiO
Publisert 15. aug. 2022 14:38 - Sist endret 15. aug. 2022 14:38