Mastergradseksamen: Mathias Ryslett Lepsøe

"ortho-Functionalization of 8-hydroxyphenanthridines - Synthesis directed towards Lycorine alkaloids"

Veileder:

  • Professor Lise-Lotte Gundersen, Kjemisk Institutt, UiO

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Førsteamanuensis Øyvind Antonsen, Høgskolen i Innlandet
  • Professor Steven Wilson, Kjemisk Institutt, UiO
Publisert 19. apr. 2022 13:55 - Sist endret 19. apr. 2022 13:55