Mastergradseksamen: Odd Reidar Bygdnes

"Synthesis of mordenite zeolite for the conversion of methane to methanol"

Veileder:

  • Postdoktor Sebastian Prodinger, Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi, UiO
  • Professor Stian Svelle, Kjemisk Institutt, UiO

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Seniorforsker Bjørnar Arstad, Sintef

  • Professor Steven Ray Haakon Wilson, Kjemisk Institutt, UiO
Publisert 17. mars 2022 15:06 - Sist endret 17. mars 2022 15:06