Mastergradseksamen: Zakieh Izakian

"Mercury in sediments and its bioaccumulation in fish in a contaminated fjord and in background freshwater lakes"

Veileder:

  • Sjefsforsker Rolf David Vogt
  • Professor Jon Petter Omtvedt
  • Forsker Hans Fredrik Veiteberg Braaten

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Professor Jan Mulder, NMBU

  • Professor Steven Ray Haakon Wilson, Kjemisk Institutt, UiO
Publisert 28. jan. 2022 12:52 - Sist endret 28. jan. 2022 12:52