Programfaddersjef 2018 - Er det deg?

Vil du være med på å lage en spennende fadderuke med sosiale aktiviteter og faglig innhold? Kjemisk institutt søker programfaddersjefer for fadderuka 2018. Bli med og skap god stemning på ditt program!

Vi søker programfaddersjefer for MENA- og Kjemi-programmet. Dette er frivillige verv. Vi søker inntil to faddersjefer per program. Det vil si, du kan stille alene eller med en makker, spesifiser gjerne dette når du melder din interesse.

Fadderkoordinator på KI er Håkon Andersen. Han har overordnet ansvar for fadderuken ved instituttet og vil i samråd med programfaddersjefene planlegge og gjennomføre fadderuken 2018.

Arbeidsoppgaver:

  • Bidra til å utarbeide innhold til fadderuka
  • Bidra til å utforme budsjett
  • Detaljplanlegging
  • Gjennomføring
  • Organisere faddergrupper
  • Rekruttere faddere
  • Noe møtevirksomhet

Andre arbeidsoppgaver må påregnes. En del av arbeidet må utføres i slutten av juli / starten av august.

Interessert? Ta kontakt med Håkon Andersen eller Kirsti A. Dalseth senest mandag 26. mars.

Publisert 13. feb. 2018 10:50 - Sist endret 5. mars 2018 12:51