Serviceenheter

Instituttet har flere serviceenheter knyttet til forskjellig fagmiljøer, med teknisk tilsatte som jobber i nært samarbeid med forskere i deres vitenskapelige virksomhet. Dette er personell med spisskompetanse innenfor avansert og spesialisert utstyr og instrumentering.

Enheter:

  • NMR Senteret Universitetet i Oslo
  • Massespektrometrisk laboratorium.
Publisert 17. des. 2010 12:41 - Sist endret 18. mars 2021 11:45