English version of this page

REAL undervisning; en kick-start på semesteret

Vi inviterer igjen til REAL undervisning - MNs seminarserie for kvalitetsheving av undervisningen, av og for ansatte ved MN. Kom - bli inspirert - diskuter - ta på forskerbrillene på egen undervisning!

© UiO/Hans Fredrik Asbjørnsen

REAL undervisning er for alle som er involvert i undervisning ved MN-fakultetet. Bli med og bidra til å skape kvalitet i undervisningen. Det er lettere om vi har en felles plattform.

Påmelding

Påmeldingsfrist: mandag 6. januar kl. 14:00.
Da kan vi bestille lunsj til deg og velge riktig rom for parallellsesjonene.

Program

09:00–09:10 Velkommen ved studiedekan Knut Mørken

09:10–09:45 Med studenten i sentrum - hva er kompetanse i 2020? ved jussprofessor Malcolm Langford, Centre on Experiential Legal Learning, UiO og Gidske Dekker-Olse, jusstudent ved UiO

09:45–10:00 Erfaringer fra årest foreleser 2019 ved Harald Thidemann Johansen 

10:15–11:00 Parallellsesjoner 

11:15–12:00 Parallellsesjoner

12:00 Lunsj og instituttvise samlinger

Velg 2 av 3 parallellsesjoner

1. Gruppelærerrollen - hvordan påvirker den læring og læringsmiljø? 

Studenter er en sammensatt gruppe. Gruppelæreren skal møte dette mangfoldet og skape et trygt og inkluderende læringsmiljø og bidra til at flest mulig lærer mest mulig. 

I denne sesjonen har vi fokus på hvordan gruppelærerne kan bidra et inkluderende læringsmiljø og gruppelærernes rolle i hvordan skape gode læringssituasjoner. Vi tar utgangspunkt i konkrete situasjoner og legger til rette for refleksjoner, erfaringsdeling og idémyldring med en oppsummering til slutt. 

Linda T. S. Westgaard (ForVei) 

Sted: Seminarrom Caml, Ole-Johan Dahls hus

 

2. Fra feil til læring

Studenter som skal lære er nødt til å gjøre en del feil, og feil er et utmerket utgangspunkt for å lære. Men hvordan møter vi egentlig feil i undervisningssituasjoner? Møter vi det på en slik måte at vi utnytter potensialet for læring? I denne parallellsesjonen ser vi nærmere på hvordan vi som lærere kan møte feil på en slik måte at både læringen og læringsmiljøet blir styrket. Vi tar utgangspunkt i konkrete situasjoner og ser på hvordan vi kan hjelpe studentene til å bruke feil som en kilde til utvikling og læring.   

Odd Petter Sand (CCSE) og Victoria Haynes (KURT)

Sted: Seminarrom C, Ole-Johan Dahls hus

 

3. Baklengsdesign og aktiv læring i praksis

For at studentene skal lære mest mulig bør forelesere og gruppelærere bruke gode undervisningsaktiviteter som støtter opp om læringsmålene i emnet.

I denne parallellsesjonen får du hjelp til å bruke KURT sine nettsider om baklengsdesign for å planlegge en forelesning eller en gruppetime. Du får også trening i å bruke og evaluere ulike metoder for aktiv læring: mikroskriving for å trene på fagbegreper og korte diskusjoner for å trene på argumentasjon.

Deltagerne får også hjelp til å baklengsdesigne en undervisningøkt og dele erfaringer i et kollegialt fellesskap.

Anders Lauvland (FYS) og Åsmund Eikenes (KURT)

Sted: Aud Smalltalk, Ole-Johan Dahls hus

 

 

 

Arrangør

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Emneord: undervisning, aktiv læring, profesjonell kompetanse
Publisert 18. nov. 2019 09:05 - Sist endret 7. feb. 2020 15:48