Livet rundt studiene

Studentorganisasjoner

Realistforeningen

Realistforeningen - RF, er en studenforening for studenter ved MN-fakultetet. Realistforeningens formål er å skape et godt og aktivt studentmiljø.

IAESTE

Foreningen jobber med å skaffe jobber i utlandet for studenter.

Studentorchesteret Biørneblæs

Biørneblæs er MN-fakultetets studentorkester med en utvidet janitsjarbesetning som spiller variert musikk og har det moro.

 

Studentdemokrati

MN-fakultetets studentutvalg (MNSU) representerer alle studenter ved fakultetet overfor fakultetsledelsen og administrasjonen, og er studentenes talerør utad.

Husbjørnen

Husbjørnen er realiststudentenes tidsskrift.

Realfagsbiblioteket

I tillegg til bibliotekstjenester tilbyr 
Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes' hus spennende foredrag, debatter og arrangementer, blant annet Abels tårn som sendes hver fredag på NRK P2.

Utfordringer i studiehverdagen?

SiO tilbyr ulike typer kurs og grupper som kan lette studiehverdagen din. Møt medstudenter med erfaringer du kjenner deg igjen i. Alle kurs er gratis og har bindende påmelding.

ForVei

ForVei er et tilbud om en personlig, forberedende veiledningssamtale. Tema for samtalen er livet som student ved UiO

Tenketorsdag

MN-fakultetet tilbyr foredrag, debatter og samtaler med utenomfaglig innhold.

Fadder

Meld deg som fadder og finn ressurser du trenger når du er fadder.

Felles for alle studenter ved UiO

Blogg: Ut i verden

Les utvekslingsstudenter ved fakultetet blogge om sine opplevelser.

Studentforeninger kan søke om støtte

Det er mulig for studentforeninger ved MN-fakultetet å søke om støtte til prosjekter eller arrangementer.

Arrangementer ved UiO

05 juni
19:00, Universitetets Aula, Karl Johans gate 47
07 juni
12:00, Handwerk kafé, Tøyen hovedgård, Botanisk hage
07 juni
12:15, Vestibylen, Georg Sverdrups hus