Nils Lid Hjort tildeles CAS-prosjekt 2022/23

Senter for Grunnforskning / Centre for Advanced Studies (CAS) er et frittstående forskningssenter som hvert år tar imot tre internasjonale og tverrfaglige forskningsgrupper. Nils Lid Hjort har sammen med Håvard Mokleiv Nygård (PRIO) fått tildelingen for å lede prosjektet Stability and Change.

Matematisk institutt gratulerer!

Håvard Mokleiv Nygård og Nils Lid Hjort

Håvard Mokleiv Nygård og Nils Lid Hjort

Foto: Bjarne Røsjø/UiO

I prosjektet vil Nils og Håvard sammen med en bredt sammensatt forskningsgruppe fra inn- og utland se nærmere på om verden virkelig har blitt fredeligere. Ved å kombinere freds- og konfliktstudier med statistikk vil de fordype seg i de kvantitative sidene ved væpnede konflikter og utvikle nye statistiske metoder for å teste stabilitet og vendepunkter i verdenssituasjonen.  

De vil også utvikle statistiske modeller og metoder for å bidra til forklaringer på hvorfor og hvordan endringer finner sted.
Metodene er tenkt å kunne anvendes også på helt andre fenomener enn krigs- og konflikt-data, fra historie og biologisk evolusjon til sosiologi og medisin. 

Nils gleder seg til det strevsomme privilegium det er å være med på lede en særdeles godt skodd internasjonal og flerfaglig forskergruppe, med høye ambisjoner, også om å ha det fruktbart og hyggelig sammen. 

Hva er CAS?

CAS  står for Centre for Advanced Studies og ble etablert av DNVA i 1989. CAS er organisert som en uavhengig stiftelse med styre oppnevnt av DNVA, Universitets- og høgskolerådet og Norges forskningsråd (NFR).

Hovedmålet til CAS er å styrke og internasjonalisere uavhengig grunnforskning.

Hvert år kan fast ansatte forskere ved senterets samarbeidspartnere søke om å danne en internasjonal og tverrfaglig forskningsgruppe for ett års opphold ved CAS.

Forskningsaktivitetene ved senteret er organisert med en gruppe innen hvert av følgende tre fagområder:

Gruppene har en kjerne bestående av seks til åtte forskere som er ved senteret mer eller mindre hele forskningsåret. I tillegg kan gruppene ha flere forskere på kortere opphold. Normalt vil til sammen 40-45 forskere fra 10 -15 forskjellige nasjoner forske ved CAS i løpet av et år.

Søkerne går gjennom en omfattende søknadsprosess. I første runde velger styret ved Senter for grunnforskning hvilke prosjekter som går videre til andre runde. Etter en internasjonal fagfellevurdering blir til slutt tre prosjekter valgt to år i forveien av oppholdet.

Les mer om:

CAS' egen omtale av prosjektet

Intervju med Nils og Håvard i Titan

Fra PRIOs hjemmeside

Khrono

UNIFORUM

Publisert 11. sep. 2020 18:01 - Sist endret 8. okt. 2021 13:13