Kristin Shaw valgt ut til Young CAS Fellow-programmet!

Senter for grunnforsknings (CAS) styre har valgt ut fire forskere til Young CAS Fellow-programmet. Førsteamanusensis (med innsteg) Kristin Shaw ble valgt med sitt forskningsprosjekt Real structures in discrete, algebraic, symplectic, and tropical geometries” (REACTIONS).

kristin shaw

Førsteamanusensis med innsteg Kristin Shaw

Foto: Oberwolfach Institute

Young CAS Fellow - programmet er et toårig program, hvor fire unge, fremragende forskere mottar inntil 750 000 kr hver til prosjektutvikling og nettverksbygging.

Første året får en Young CAS Fellow arrangere tre intensive workshops for å utvikle sitt forskningsprosjekt og sitt nettverk. Forskeren kan invitere sine drømmekollegaer fra hele verden. Andre året er en komprimert versjon av det prosjektledere for de ordinære CAS-prosjektene gjør til vanlig – nemlig å samle sitt drømmelag på CAS for et forskningsopphold der det legges til rette for å vie all tid og oppmerksomhet til forskningsprosjektene.

Ordinære CAS-prosjekter varer et helt år, mens forskningsoppholdet til en Young CAS Fellow varer i to måneder.

Tropisk geometri som brobygger

Kristin Shaw ble valgt som Young CAS Fellow med sitt forskningsprosjekt Real structures in discrete, algebraic, symplectic, and tropical geometries” (REACTIONS).

Målet til prosjektet er å studere reelle strukturer innenfor tropisk geometri, som på sikt kan anvendes på flere geometriske områder. Filosofien bak REACTIONS’ mål er å bruke tropisk geometri som en bro mellom ulike matematiske områder.

Fri, fremragende grunnforskning

Målet med ordningen er å støtte fremragende yngre forskere ved å gi dem muligheten til å bygge selvstendige forskningsnettverk og få erfaring som forskningsledere. Som Young CAS Fellow blir man gitt gode rammevilkår for å drive gruppebasert, fri og fremragende grunnforskning og muligheten til å invitere kollegaer fra hele verden til å delta i prosjektet. Les mer om ordningen på CAS sine nettsider.

 

Les mer om alle de fire forskerne som er utvalgt til Young CAS Fellow - programmet i perioden 1. august 2021 til 30. juni 2023. 

Publisert 23. feb. 2021 13:03 - Sist endret 8. okt. 2021 13:16