Renterisiko

- Modellering og analyse av renterisiko i en post-Libor-verden med ESG. 

- Matematisk institutt ved Universitet i Oslo tilbyr et to-dagers etterutdanningskurs i renterisiko ved David Banos og Fred Espen Benth.

to figurer balanserer på klosser, terninger som viser ordet "risk"
Foto: colourbox

Beskrivelse

Kurset gir en introduksjon i modellering og analyse av renter, for å kvantifisere og styre risiko. De finansielle markedene endrer seg med utfasing av Libor, samtidig som ESG utgjør en stadig viktigere komponent i investeringer og risikovurderinger. Med utgangspunkt i klassisk rentemodellering, lærer du i dette kurset om nye pro-dukter og hvordan disse kan analyseres med stokastiske modeller. Vi fokuserer på anvendbar teori med praktiske eksempler. I kurset går vi igjennom

  • Nye renteprodukter som vokser frem i en post-Libor verden. Dette inkluderer modellering og analyse av over-natt-renter som SOFR, SONIA og ESTER med tilhørende futureskontrakter som erstatter Libor. 
  • ESG-investeringer og renter. Vi analyserer en ny klasse av renteswapper, der renten justeres etter oppgitte bærekraftsmål for låntaker. Videre diskuterer vi infrastrukturinvesteringer i vind- og solparker og risikoen i slike. 
  • Forsiktig prising og deling av overskudd i with-profit-forsikring. Her ser vi på overskuddet forårsaket av forsiktig prising av en kontantstrøm ved å anta lavere renter, hvordan vi kan modellere dette overskuddet, og fordele det blant kundene. 
  • Klassisk renteteori med fokus på kort- og foroverrenter. Vi introduserer standard-modeller som Vasicek og CIR, multifaktormodeller, samt Heath-Jarrow-Morton (HJM) modeller. Yieldkurveglatting med for eksempel Nelson-Siegel-Svensson blir også diskutert.
  • En vennlig introduksjon til Q: hva er Q, og hvorfor vi må bry oss med den? Du lærer om sannsynligheten Q som en risikojustering, med eksempler fra forsikrings-premiering og finans som viser rollen til Q.

Teori presenteres på en tilgjengelig måte med sikte på å være anvendbar. Eksempler og illustrasjoner fra praktiske situasjoner vil gjennomsyre presentasjonene i kurset.

Kurset kan holdes på engelsk ved interesse. The course will be offered in English by demand. 

Målgruppe

Forsikring, finans og industri som interesserer seg for renterisiko. Deltakerne bør ha en mastergrad innen aktuarfag, finansmatematikk eller økonomi med et godt innslag av statistikk og matematikk.

Omfang

Ti undervisningstimer over to dager

Tid og sted

Kurset vil avholdes 7. og 8. november 2022 ved hotell Radisson BLU Plaza

Pris

NOK 12 738 (inkl. mva)

Påmelding

Påmelding gjøres her (betaling med kredittkort ved påmelding) fra 5. mai. Ved spørsmål om påmelding, eller behov for betaling via faktura, ta kontakt med Elisabeth H. Seland. . Påmeldingsfrist 30. oktober 2022. Det er begrenset antall plasser på kurset, så påmeldingen stenger tidligere dersom kurset blir fullt.

Undervisere

Publisert 29. mars 2022 06:51 - Sist endret 7. okt. 2022 12:02