English version of this page

Algebraic and topological cycles in tropical and complex geometry

Gå til engelsk versjon av denne sida for å lese meir om prosjektet. 

 

Dette prosjektet finansieres av Bergens forskningsstiftelse

 

Emneord: Matematikk, Algebra og algebraisk geometri
Publisert 6. mars 2018 13:13 - Sist endret 28. mai 2019 09:01