Camilla Lingjærde tildeles pris for beste masteroppgave.

Norsk Regnesentrals pris for beste masteroppgave innen informatikk og matematikk tildeles Camilla.

NR-pris-juryen har bestemt at Norsk Regnesentrals årlige pris for 2019 for beste masteroppgave  i informatikk eller matematikk ved Universitetet i Oslo tildeles Camilla Lingjærde for hennes oppgave "Tailored Graphical Lasso for Data Integration in Gene Network Reconstruction"

Bildet kan inneholde: fotografi, yttertøy, jakke, smil, tre.

Foto av Camilla er tatt av Anna Valberg/UiO. 

Juryen har i år valgt å la prisen gå udelt til en kandidat. 

Lingjærde avsluttet sitt masterstudium i juni i år. Hun er nå stipendiat i biostatistikk ved Cambridge university.

 

For en mer utførlig presentasjon klikk her 

Publisert 26. nov. 2019 12:00