Faglig programråd for Data Science

Faglig programråd for Data Science 2017-2020

Medlemmer Varamedlemmer
Leder Geir Storvik (MI)  
Vitenskapelig ansatte Riccardo de Bin (MI)  
  Geir Kjetil Sandve (IFI)  
  Christos Dimakos (IFI)  
Midlertidig ansatte    
Studenter

Simon Boge Brant (simonbb@math.uio.no)

 
     
Sekretær    

Programmets nettsider:

Masterprogrammet i Data Science

Mandat for det faglige programrådet i Data Science