Masterrådsmøter

Møte i masterrådet 2015  Innkalling/referat
Sak 2015/1 Fordeling emneportefølje høst/vår
Sak 2015/2 Våropptak masterprogrammer
Sak 2015/3 Forankring av masteroppgaver til Matematisk institutt
Sak 2015/4 Fordeling internsensorer til masteroppgaver V15
Sak 2015/5 Studentsak
Sak 2015/6 Studentsak
   
Møte i masterrådet 2017 Innkalling / referat
2017/1 Forslag til endring i studieretning i nye masterprogrammet SMSR
2017/2 Forslag til innstramning rundt habilitet i forhold til ekstern sensorer.
2017/3 Orientering vedr. arbeid rundt opptak
Møte i masterrådet 2018 Innkalling / referat
2018/1 Spesialpensum vs ordinære emner
2018/2 Sammensetning masterråd, tverrfaglig program, DS og studieretninger under CS
2018/3 Opptakstall og opptaksrammer
2018/4 Infomøte for nye masterstudenter
2018/5 Like grader innad på UiO
Møte i masterrådet 2018 Referat
2018/6 Er det OK å legge opp til emner i siste semester på masterstudiet? Masterrådet har hatt en gjennomgang problemstillingen. 
Møte i masterrådet 17. desember 2018 Innkalling / Referat
2018/7 Veiledning av studenter
2018/8 Internsensorer; MI, DS, CS
2018/9 Bruk av bacheloremner i mastergrad ved MI
2018/10 Informasjon om status i CS v/Karsten Trulsen
2018/11 Ekstern programrådsgiver for masterprogrammer ved MI
Møter i masterrådet 2019  
2019/1 Sak på sirkulasjon - Endring i masterprogrammet i Mekanikk
Møter i masterrådet 2020  
2020/1 Sak på sirkulasjon - Justering i opptakskrav til masterprogrammet i Stokastisk modellering, statistikk og risikoanalyse
Publisert 22. jan. 2015 13:44 - Sist endret 4. mars 2020 14:32