Programrådet for Masterprogrammene

Programrådet for Masterprogrammene 2017-2020

Masterrådets mandat

Medlemmer Varamedlemmer
Leder Arne B. Sletsjøe (Matematikk)  
Vitenskapelig ansatte Karsten Trulsen (Mekanikk og CS:MECH) Geir Pedersen
  Giulua Di Nunno (Stokastisk modellering, statistikk og risiko) Ørnulf Borgan
  Geir Storvik (Data Science)  
  Martin Reimers (CS:AMRA)  
     
Midlertidig ansatte Ulrik Bo Rufus Enstad  
Studenter Fagutvalget oppnevner representanter til utvalgene.  
  Fagutvalgets medlemmer  
Sekretær Annika Rigenholt  

Programråd for masterprogrammet Data Science

Programmenes nettsider:

Masterprogrammet i Matematikk

Masterprogrammet i Mekanikk

Masterprogrammet i Stokastisk modellering, statistikk og risikoanalyse

Masterprogrammet i Datascience

 

 

Programmer som ikke tar opp nye studenter: