Medlemmer i Matematisk fagutvalg H18/V19

 
Navn Verv
Sverre Hartveit Leder
Christian Grindheim Nestleder
Vegard Enerstvedt Økonomiansvarlig
Andreas Christensen Lesesalsansvarlig
Jardar Reigstad Sosialt ansvarlig
Sigurd Fladby MNSU-representant
Marius Aasan Emneevalueringsansvarlig
- PopMat-ansvarlig
Ella Wolf Kristensen Sekretær
Florian Svendsen PR-ansvarlig
- Webansvarlig
Emil Haugen Bokskapsansvarlig
Philip Aarstein Bedriftsansvarlig
- RealKarriere-ansvarlig
Ida Krohn Sjursen Studielivmedhjelper

 

Matematisk Fagutvalg sitter også i disse utvalgene:

Utvalg Representant(er) Vara(er)
Instituttstyret Sverre Hartveit og Vegard Enerstvedt 1: Marius Aasan, 2: Sigurd Fladby
Studieutvalget Sverre Hartveit og Ella Wolff Kristensen 1: Jardar Reigstad, 2: Sigurd Fladby
Bachelorrådet Ella Wolf Kristensen og Vegard Enerstvedt 1: Andreas Christensen, 2: Christian Grindheim
Masterrådet Edvard Aksnes Marius Aasan

 

Publisert 27. aug. 2015 17:26 - Sist endret 12. sep. 2019 10:29