Medlemmer i fagutvalget H22/V23

 
Navn Verv
Iunia Melania Antal Leder
Sigurd Myhre Vittersø Nestleder
Jouval Somer Økonomiansvarlig
Lars Gabrielsen Lesesalsansvarlig

Eva Grevstad Rønningsbakk

Sosialt ansvarlig
Feliks Falk MNSU-representant
Philip Hoel Emneevalueringsansvarlig
Agmund Riiser PopMat-ansvarlig
Adrian Meland Nilsen Sekretær / Webansvarlig
Frida Frøkjær PR-ansvarlig
Philip Andreas Aarstein Bedriftsansvarlig

Julie Natland Bjørnstad

Oskar Brennersted

Christine Blomsen

Adama Janlo

Studielivmedhjelper

Matematisk Fagutvalg sitter også i disse utvalgene

Utvalg Representant(er) Vara(er)
Instituttstyret Iunia Melania Antal og Agmund Riiser

Adrian Meland Nilsen og Oskar Brennersted

Studieutvalget Philip Andreas Aarstein og Jouval Somer Julie Natland Bjørnstad og Philip Hoel
Bachelorrådet Jouval Somer og Phillip Hoel Eva Grevstad Rønningsbakk og Sigurd Myhre Vittersø
Masterrådet Philip Andreas Aarstein -