Ordensreglement for NHA rom 120

Åpningstider

Man - Fre: 07-20 Lør - Søn: 10-16

For tilgang bruk ditt studentkort og kode.

Opening hours

Mon - Fri: 07-20 Sat - Sun: 10-16

For access use your student card and code

Ordensreglement for rom 120 i Niels Henrik Abels hus

Brukere av rommet skal:

 1. ikke utsette andre brukere for krenkende ord eller handlinger som for eksempel mobbing, vold, trakassering, rasisme eller diskriminering.
 2. vise hensyn og respekt for hverandre.

 3. ikke la lett bedervelig mat bli liggende etter bruk av rommet.

 4. rydde opp etter seg.

 5. ikke bruke alkohol eller narkotika i rommet.

 6. ikke se på pornografisk materiale.

Brudd på Universitetet i Oslos regelverk og retningslinjer kan føre til selvstendige sanksjoner fra Matematisk fagutvalg

Code of Conduct for room 120 in Niels Henrik Abels hus

Users of the room shall:

 1. not expose other users to abusive words or actions such as bullying, violence, harassment, racism or discrimination.

 2. show consideration and respect for each other.

 3. not let perishable food remain in the room after end of day.

 4. clean up after themselves

 5. not consume alcohol or narcotics in the room.

 6. not look at pornographic material.

Breaches of the University of Oslo’s regulations and guidelines may result in autonomous sanctions from the Student Council at the Department of Mathematics.