Studieutvalget

(Program- og undervisningsutvalg)

Representanter:
Utdanningsleder (leder), undervisningsledere, masterrådsleder, MAMI- og MAEC leder, stip/postdoc, studenter, studieadministrative.
 

Saker:

  • Programrevisjon
  • Opprettelse/nedleggelse av emner
  • Overordnet undervisningsplan

 

Studieutvalget 2017-2019 

Medlemmer Varamedlemmer
Leder Kristian Ranestad  
Undervisningsleder seksjon 1 og 4 (Mekanikk og PDE) Kent-André Mardal  
Undervisningsleder seksjon 2 og 3 (Statistikk og Stok.analyse, FFR) Ida Scheel  
Undervisningsleder seksjon 5 og 6 (Algebra og flere kompl variable) Kim Frøyshov  
Programrådsleder MAEC Tom Lindstrøm  
Programrådsleder MIT Knut Mørken  
Programrådsleder Master Arne Sletsjøe  
     
     
Midlertidig ansatte Nikolai Bjørnestøl Hansen  
Studenter Fra Matematisk fagutvalg  
Sekretær Annika Rigenholt/Helena B. Mathisen  

 

Publisert 15. mars 2017 15:30 - Sist endret 11. des. 2017 11:33