Studieutvalget

(Program- og undervisningsutvalg)

Representanter:
Utdanningsleder (leder), undervisningsledere, masterrådsleder, MAMI- og MAEC leder, stip/postdoc, studenter, studieadministrative.

Saker:

  • Programrevisjon
  • Opprettelse/nedleggelse av emner
  • Overordnet undervisningsplan

 

Studieutvalget 2017-2019 

Medlemmer
Leder Kristian Ranestad
Undervisningsleder seksjon 1 og 4 (Mekanikk og PDE)

Kent-André Mardal

vara: Michael Floater

Undervisningsleder seksjon 2 og 3 (Statistikk og Stok.analyse, FFR) Ida Scheel
Undervisningsleder seksjon 5 og 6 (Algebra og flere komplekse variable)

Kim Frøyshov

V20: Erlend F. Wold

Programrådsleder MAEC Tom Lindstrøm
Programrådsleder MAMI Ulrik Skre Fjordholm
Programrådsleder Master Arne Sletsjøe
   
Midlertidig ansatte Bjørn Skauli
Studenter Fra Matematisk fagutvalg
Sekretær Annika Rigenholt og Paul A. Maugesten

 

Publisert 15. mars 2017 15:30 - Sist endret 21. apr. 2020 10:09