Instituttstyret

Instituttstyret er instituttets øverste beslutningsorgan. Styret vedtar overordnede mål, prioriteringer og strategier for instituttet.

Instituttleder er styreleder, og forbereder sakene som behandles. Kontorsjef er styresekretær.

Saker som skal behandles i styret:

 • Budsjett, inkludert utlysninger
 • Strategisk plan/stillingsplan
 • Oppnevning av faste utvalg
 • Innstillinger, faste vitenskapelige stillinger
 • Reglement
 • Større studieplansaker med økonomiske/organisatoriske konsekvenser
 • Endring av fullmakt til instituttleder

Saker som behandles på fullmakt av instituttleder:

 • Utlysninger, i samarbeid med fagmiljøet
 • Oppnevning av bedømmelseskomité, i samarbeid med fagmiljøet
 • Småforskmidler, i samarbeid med Forskningsutvalget
 • Forskningstermin, i samarbeid med seksjonsledere
 • Støtte til utenlandsopphold, i samarbeid med seksjonsledere
 • Studieplansaker, i samarbeid med Undervisningsutvalget 
 • Ansettelse i midlertidige vitenskapelige stillinger
 • Prioritere stillinger fra KD i samarbeid med Forskningsutvalget

 

 

Instituttstyret 2021-2024

  Medlemmer Vara
Instituttleder Geir Dahl  
Vitenskapelig ansatte Arne B. Sletsjøe 1. Erik Bedos
  Karsten Trulsen 2. Giulia Di Nunno
  Ingrid Hobæk Haff 3. Frank Proske
  Nadia Larsen 4. Riccardo De Bin
Midlertidig ansatte

Luca Eva Gazdag

1. Vegard Antun
    2. Fabian Andsem Harang
Teknisk/administrativt ansatte Terje Kvernes 1. Paul Aleksander Maugesten
    2. Annika Rigenholt
Studenter Philip Andreas Aarstein 1. Ida Krohn Sjursen
  Agmund Riiser  

 

Publisert 27. okt. 2010 14:56 - Sist endret 16. mars 2021 12:07