INFOMAT

INFOMAT er medlemsbladet til Norsk matematisk forening. Det kommer ut hver måned, unntatt i juli.

Her er samlet samtlge utgaver av INFOMAT som har kommet ut i min redaktørperiode, fra februar 2006. De manglende månedene skyldes at bladet ikke kom ut pga. ulike tekniske problemer.