Hvem kontakter jeg?

Er du ansatt eller tar master / doktorgrad ved Matematisk institutt og trenger hjelp med IT?

Send e-post til drift[at]math.uio.no

eller besøk oss på rom B701 i Niels Henrik Abels hus

Dersom du er laveregrads-student og du har problemer med IT-tjenestene som tilbys av fakultetet

Kontakt terminalstuevaktene.