STUT-møte 24. juni 2020

Knut Mørken, Hanne Sølna, utdanningsledere pluss andre fra MNs studieseksjon var tilstede gjennom videokonferanse-verktøyet ZOOM. Referat Andreas Tandberg

Sak

Tema

Sakspapirer

Sak 1. Orienteringer

  • Kristian Prydz (IBV), Tone Gregers (FI/Lep) og Cathrine W. Tellefsen (KURT) meldte saker til instituttkvarteret.
  • 1 metersregelen er nå blitt diskutert og det har blitt mer plass i auditoriene for undervisningen høsten 2020. UiO teller nå plasser på ny: Man kan bruke hver rad, og 1 metersregelen vil gjelde fra skulder til skulder når man sitter (seter som ikke kan benyttes vil bli merket). Ny rapport i TP kan tas ut på emne eller sted f.o.m. neste uke, der man kan se hvor mange plasser som ev. ikke vil kunne brukes i de ulike undervisningslokalene. Vi anbefaler at instituttene tar en lokal gjennomgang og melder tilbake om det er noe som bør følges opp.
  • Det er dekanmøte i dag. Les saksliste og referat fra UiOs dekanmøtet 24/6 
  • Øystein Bergkvam har nå ferdigstilt eksamens-kabalen H20 for de skriftlige eksamene som ikke fikk plass i Silurveien. Vi er i dialog med UiO om å komme til endelig enighet om denne planen.
  • Det er Instituttledermøte i morgen der bl.a. MNs økonomimodell skal opp som sak. 
  • Det blir nå satt ned en arbeidsgruppe som skal evaluere R2-kravet. Gruppen vil ha representanter fra BOTT-universitetene pluss Universitetet i Stavanger.Tom Lindstrøm vil representere UiO i evalueringsgruppen.
 
Sak 2.

Digitalisering av forelesninger og nytt kommunikasjonsverktøy til emneundervisning

Andreas Tandberg (MN IT i utdanning) presenterte utkast til nettsiden

og forslag til nytt kommunikasjonsverktøy for emneundervisningen:

Utdanningslederne fikk etter møtet en e-post med lenker og informasjon som de videresender til underviserne. Utdanningslederne sender eventuelle tilbakemeldinger om saken til Andreas.  

Denne informasjonen blir sendt ut igjen før undervisningsstart høsten 20.

 
Sak 3. Instituttkvarteret

Tone Gregers (FI/Lep) orienterte om FIKS (forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen). FIKS lager etter- og videreutdanningskurs for lærere, skoleledere etc. med fokus på studentaktivitet i ny lærerplan. Leder for FIKS, Øystein Gilje, ønsker kontakt med ansatte som kan bidra til kompetanseheving i skolen på disse områdene. Utdanningslederne blir oppfordret til å videresende informasjonen og be de som er interesserte om å ta kontakt med Øystein Gilje.

Kristian Prydz (IBV) tok opp en sak om essay-eksamen V20 og plagiatsjekk: Plagiatsjekk viser at det i enkelte tilfeller kan være stor grad av likhet mellom oppgaver og likhet mellom eksamensbesvarelser og fagbok. STUT ga tilbakemelding til Kristian som følger opp ved eget institutt.

Cathrine W. Tellefsen (KURT) informerte om at Real undervisning blir holdt som webinar i august. Tema er hvordan vi lager gode strukturer i utdanningen for studentene, noe som er særlig viktig i disse digitale tider. Programmet blir videreformidlet snart, og vi ber utdanningslederne videresende når det kommer.

Det kom også spørsmål om Ruter og studenttransport H20. Det var møte mellom Raymond Johansen og Svein Stølen på mandag der de bl.a. diskuterte dette. Vi har ikke fått referat fra møtet ennå, men videresender så snart det er klart.

Utdanningslederne etterlyste også retningslinjer for hva vi gjør når foreleser/studenter blir syke høsten 20. MN følger opp dette.

Om det kommer viktig informasjon om disse tingene i sommer kommer det e-post fra Knut.

 
Publisert 26. juni 2020 11:16 - Sist endra 26. juni 2020 11:16