Lotta Karin Snickare

Bilde av Lotta Karin  Snickare
English version of this page
Mobiltelefon +47 948 53 365
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30 D

Faglige interesser

 • Kjønn og organisasjon
 • Lederskap, makt og beslutningsprosesser
 • Maskulinitetskulturer
 • Demokrati
 • Velferdsstatens utvikling
 • Likestilling og endring
 • Forskningsformidling

Bakgrunn

 • Gjesteforsker, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK), UiO, 2013 –
 • Forsker, Department of Banking and Finance, Royal Institute of Technology, (KTH), 2012 –
 • PhD in Business Administration, KTH, 2012
 • PhD student, Centre of Banking and Finance, KTH, 2009 – 2012
 • Management consultant, Make Difference,  2005-2009
 • Manager, Leadership Development Department, Swedbank, 1998-2005
 • Manager for the program Local Authorities & Equality, Swedish Association of Local Authorities, 1994-1998
 • Management consultant, Sensia Consultant Company, 1986-1994
 • Analyst, Swedish National Agency for Higher Education, 1985-1986
 • Bachelor’s degree in Business Administration, Economics and Literary and Art History, Uppsala university, 1984

Forskningsprosjekt

 • The organization of credit decision making in times of crises, Vinnova,  1 100 000, 2012
 • Gender budgeting, Stockholms Läns Landsting, 250 000, 2012
 • Men's perceptions of women in the academia, ABE/KTH, 120 000, 2012
 • Doing gender in teaching and learning, ABE/KTH, 100 000, 2009

 

Emneord: Kjønn, Kjønnsforskning, Organisasjon, Ledelse, Bedriftsøkonom, Maskulinitet, Demokrati, Likestilling, Forskningsformidling

Publikasjoner

Vitenskapelige artiklar

Snickare, L. (2012). Makt utan magi - en studie av chefers yrkeskunnande/ Power without magic - a Study of Executive skills. Doktorsavhandling/Doctoral Thesis, 2012 ISBN 978-91-87111-98-3, ISSN 1654-9376,TRITA/KTH/CEFIN-DT-06

Linghag, S & Snickare, L. (2012) It could be an effect of the “the high-performing girl syndrome”- Doing Gender in Teaching and Learning at a Swedish University of Technology. Paper presented at the 7th International Interdisciplinary Conference of Gender, Work and Organization 27th – 29th June, 2012, Keele University, UK

Bøker

Marklund, L & Snickare, L. (2005) Det finns en särskild plats i helvete för kvinnor som inte hjälper varandra/There is a special place in hell for women who don’t help one another. Piratförlaget

Snickare, L. (1998) Härifrån till jämställdheten/From here to equal opportunities. Kommentus Publishing Company.

 • Snickare, Lotta Karin & Holter, Øystein Gullvåg (2018). When working life becomes life: A study of investment banking, Bodies, Symbols and Organizational Practice. The Gendered Dynamics of Power.. Routledge. ISSN 978-1-138-23370-6. s. 145–166. doi: 10.4324/9781315308951-9.
 • Dockweiler, Maria; Holter, Øystein Gullvåg & Snickare, Lotta Karin (2018). Making sense of downsizing: exploring masculinities in the Norwegian oil industry, Bodies, Symbols and Organizational Practice. The Gendered Dynamics of Power.. Routledge. ISSN 978-1-138-23370-6. s. 123–144.

Se alle arbeider i Cristin

 • Holter, Øystein Gullvåg & Snickare, Lotta Karin (2021). Likestilling i akademia - fra kunnskap til endring. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-66966-9. 374 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Snickare, Lotta Karin (2021). The Role of Management in Gender Equality Initiatives - Change and Resistance in a Male-dominated part of the Academy.
 • Snickare, Lotta Karin & Holter, Ø. Gullvåg (2021). From ”What makes a top researcher” to “I am a top researcher” – how a gender equality project can change the discourse of excellence.
 • Snickare, Lotta Karin (2021). The Role of Management in Gender Equality Initiatives - Change and Resistance in a Male-dominated part of the Academy.
 • Snickare, Lotta Karin; Elvin-Nowak, Ylva & Gober, Greta (2021). Fra unntak til norm – å utvikle resiliens i et nettverk. I Holter, Øystein Gullvåg & Snickare, Lotta Karin (Red.), Likestilling i akademia - fra kunnskap til endring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-66966-9. s. 329–353. doi: doi.org/10.23865/noasp.143.ch12.
 • Turlotte, Chloè; Gadmar, Tone Charlotte; Haraldsen, Kirsten Borse; Kristensen, Solveig; Rustad, Brit Heidi & Snickare, Lotta Karin [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2017). DAMER! 100 år med kvinner i realfagene ved UiO.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. aug. 2015 14:27 - Sist endret 4. juni 2020 12:52

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter