Merethe Frøyland

Instituttleder - Naturfagsenteret
Bilde av Merethe Frøyland
Telefon +47 22856726
Mobiltelefon 91836104
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1106 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Med hovedfag i geologi og doktorgrad i museumsformidling av geologi, spenner mine faglige interesser fra formidling av geologi til forskning på naturfagdidaktikk, der geofagdidaktikk og bruk av andre læringsarena i naturfagundervisningen er i fokus. Jeg er også involvert i forskning på etter og videreutdanning av både lærere i skolen og lærerutdannere i lærerutdanningen.

Arbeidsområder

Jeg er leder for Naturfagsenteret som ble en del av MN-fakultetet ved UiO i 2018.  

Jeg har vært leder for flere FoU-prosjekt som Geoprogrammet og UtVite

 

Undervisningserfaring:

Jeg har vært med å utvikle og gjennomføre flere utdanninger ved flere institusjoner.

 • Etter- og videreutdanning for lærerutdannere ved UiO (30 studiepoeng) 2017 - 2019
 • Vitensenterdidaktisk utdanning ved NMBU (30 studiepoeng) 2013 - 2016
 • Utdanning for geofaglærere ved Institutt for geofag ved UiO (60 studiepoeng) 2009 - 2018   http://www.uio.no/studier/evu/kurs/matnat/geofag/
 • Museumsutdanning ved Høyskolen i Oslo (60 studiepoeng) 2004 -2010
 • Museumsutdanning ved Høyskolen i Oslo (10 studiepoeng) 2006 – 2007

Jeg har utviklet flere læringsressurser til bruk i skolen:

Prikker, striper og lag på lag 

Dinosaurer og geologisk tid

Feltarbeid i en geotop

Viten program: Olje

Viten program: Platetektonikk

Viten program: Norge blir til
 

Utdannelse

 • 1992 Cand. Scient (hovedfag i geologi, malmgeologi) ved Universitetet i Oslo: Geokjemi av bly/sink-forekomstene på Fiskum, Øvre Eiker, Sør Norge.
 • 2002 Dr. scient i naturfagdidaktikk ved Universitetet i Oslo: Fra gråstein til ekte sølv. En modell og et rammeverk for hvordan museer kan bidra til å øke folks naturvitenskapelige forståelse, med geologi som eksempel.

Stillinger

 • 1992– 994: Konservator ved Mineralogisk-Geologisk Museum i Oslo.
 • 1994–2003: Konsulent ved Norsk museumsutvikling (som i 2000 ble en del av ABM-utvikling, Arkiv, bibliotek og museumsutvikling).
 • 2003–2007: Konsulent /førstekonsulent i formidlingsavdelingen ved ABM-utvikling: www.abm-utvikling.no  (som i 2011 ble en del av Kulturrådet).
 • 2007–2008: Førsteamanuensis 2 ved Universitetet i Bergen (20%)
 • 2007-2016: Førsteamanuensis ved Naturfagsenteret.
 • 2012- 2017: Førsteamanuensis 2 ved NMBU for å etablere og lede forskningsprogrammet UtVite (Utforsk Vitensentrene, www.utvite.org.)
 • 2016-nå: Leder for Naturfagsenteret ved MN-fakultetet på UiO www.naturfagsenteret.no

Verv

2003–2007: Sekretær for Forskningsrådets VITEN programstyre

2003–2006: Leder for referansegruppen til “Den kuturelle skolesekken” www.denkulturelleskolesekken.no/

2011-2012: Medlem av VITEN programmets styre ved Forskningsrådet.

2012-2017: Leder for VITEN program styret ved Forskningsrådet

2012-2014: Medlem av priskomiteen ved Universitetet I Oslo.

2017-nå: Medlem av VITEN programmets styre ved Forskningsrådet

2018-nå: Medlem av bestyrelsen for Astra i Danmark astra.dk

 

 

 

Emneord: Naturfagdidaktikk, geodidaktikk, feltarbeid, museumsformidling, andre læringsarena, klasseroms forskning, etter- og videreutdanning
Publisert 31. mai 2019 14:23 - Sist endret 31. mai 2019 14:23