Merethe Frøyland

Instituttleder - Naturfagsenteret
Bilde av Merethe Frøyland
Telefon +47 22856726
Mobiltelefon 91836104
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1106 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Med hovedfag i geologi og doktorgrad i museumsformidling av geologi, spenner mine faglige interesser fra formidling av geologi til forskning på naturfagdidaktikk, der geofagdidaktikk og bruk av andre læringsarena i naturfagundervisningen er i fokus. Jeg er også involvert i forskning på etter og videreutdanning av både lærere i skolen og lærerutdannere i lærerutdanningen.

Arbeidsområder

Jeg er leder for Naturfagsenteret som ble en del av MN-fakultetet ved UiO i 2018.  

Jeg har vært leder for flere FoU-prosjekt som Geoprogrammet og UtVite

 

Undervisningserfaring:

Jeg har vært med å utvikle og gjennomføre flere utdanninger ved flere institusjoner.

 • Etter- og videreutdanning for lærerutdannere ved UiO (30 studiepoeng) 2017 - 2019
 • Vitensenterdidaktisk utdanning ved NMBU (30 studiepoeng) 2013 - 2016
 • Utdanning for geofaglærere ved Institutt for geofag ved UiO (60 studiepoeng) 2009 - 2018   http://www.uio.no/studier/evu/kurs/matnat/geofag/
 • Museumsutdanning ved Høyskolen i Oslo (60 studiepoeng) 2004 -2010
 • Museumsutdanning ved Høyskolen i Oslo (10 studiepoeng) 2006 – 2007

Jeg har utviklet flere læringsressurser til bruk i skolen:

Prikker, striper og lag på lag 

Dinosaurer og geologisk tid

Feltarbeid i en geotop

Viten program: Olje

Viten program: Platetektonikk

Viten program: Norge blir til
 

Utdannelse

 • 1992 Cand. Scient (hovedfag i geologi, malmgeologi) ved Universitetet i Oslo: Geokjemi av bly/sink-forekomstene på Fiskum, Øvre Eiker, Sør Norge.
 • 2002 Dr. scient i naturfagdidaktikk ved Universitetet i Oslo: Fra gråstein til ekte sølv. En modell og et rammeverk for hvordan museer kan bidra til å øke folks naturvitenskapelige forståelse, med geologi som eksempel.

Stillinger

 • 1992– 994: Konservator ved Mineralogisk-Geologisk Museum i Oslo.
 • 1994–2003: Konsulent ved Norsk museumsutvikling (som i 2000 ble en del av ABM-utvikling, Arkiv, bibliotek og museumsutvikling).
 • 2003–2007: Konsulent /førstekonsulent i formidlingsavdelingen ved ABM-utvikling: www.abm-utvikling.no  (som i 2011 ble en del av Kulturrådet).
 • 2007–2008: Førsteamanuensis 2 ved Universitetet i Bergen (20%)
 • 2007-2016: Førsteamanuensis ved Naturfagsenteret.
 • 2012- 2017: Førsteamanuensis 2 ved NMBU for å etablere og lede forskningsprogrammet UtVite (Utforsk Vitensentrene, www.utvite.org.)
 • 2016-nå: Leder for Naturfagsenteret ved MN-fakultetet på UiO www.naturfagsenteret.no

Verv

2003–2007: Sekretær for Forskningsrådets VITEN programstyre

2003–2006: Leder for referansegruppen til “Den kuturelle skolesekken” www.denkulturelleskolesekken.no/

2011-2012: Medlem av VITEN programmets styre ved Forskningsrådet.

2012-2017: Leder for VITEN program styret ved Forskningsrådet

2012-2014: Medlem av priskomiteen ved Universitetet I Oslo.

2017-nå: Medlem av VITEN programmets styre ved Forskningsrådet

2018-nå: Medlem av bestyrelsen for Astra i Danmark astra.dk

 

 

 

Emneord: Naturfagdidaktikk, geodidaktikk, feltarbeid, museumsformidling, andre læringsarena, klasseroms forskning, etter- og videreutdanning

Publikasjoner

 • Eikeland, Ingrid & Frøyland, Merethe (2020). Pedagogical considerations when educators and researchers design a controversy-based educational programme in a science centre. Nordic Studies in Science Education.  ISSN 1504-4556.  16(1), s 84- 100 . doi: 10.5617/NORDINA.7001 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2019). Students' use of observation in geology: towards 'scientific observation' in rock classification. International Journal of Science Education.  ISSN 0950-0693. . doi: 10.1080/09500693.2019.1704914 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2019). Utvidet klasserom - hvordan inkludere andre læringsarenaer i naturfagundervisning, I: Liv Oddrun Voll; Anne Bergliot Øyehaug & Anne Holt (red.),  Dybdelæring i naturfag.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02811-8.  kapittel 10.  s 261 - 278
 • Voll, Liv Oddrun; Bøe, Maria Vetleseter; Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S; Fiskum, Kirsten & Frøyland, Merethe (2019). Bærende ideer i naturfag, I: Liv Oddrun Voll; Anne Bergliot Øyehaug & Anne Holt (red.),  Dybdelæring i naturfag.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02811-8.  Kapittel 3.  s 59 - 84
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2017). «Utvidet klasserom» – Et verktøy for å designe uteundervisning i naturfag. Nordic Studies in Science Education.  ISSN 1504-4556.  2, s 218- 229 . doi: 10.5617/nordina.2957 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Frøyland, Merethe; Remmen, Kari Beate & Sørvik, Gard Ove (2016). Name-Dropping or Understanding?: Teaching to Observe Geologically. Science Education.  ISSN 0036-8326.  100(5), s 923- 951 . doi: 10.1002/sce.21232
 • Nilsen, Trude & Frøyland, Merethe (2016). Undervisning i narurfag, I: Ole Kristian Bergem; Hege Kaarstein & Trude Nilsen (red.),  Vi kan lykkes i realfag - Resultater og analyser fra TIMSS 2015.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02798-2.  8.  s 137 - 157
 • Frøyland, Merethe; Remmen, Kari Beate; Mork, Sonja Merethe; Ødegaard, Marianne & Christiansen, Torgeir (2015). Researching science learning from students'view : the potential of headcam. Nordic Studies in Science Education.  ISSN 1504-4556.  11(3), s 249- 267 . doi: 10.5617/nordina.1424
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2015). Supporting student learning processes during preparation, fieldwork and follow-up work: examples from upper secondary school in Norway. Nordic Studies in Science Education.  ISSN 1504-4556.  11(1), s 118- 134 . doi: 10.5617/nordina.908
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2015). What happens in classrooms after earth science fieldwork? Supporting student learning processes during follow-up activities. International Research in Geographical and Environmental Education.  ISSN 1038-2046.  24(1), s 24- 42 . doi: 10.1080/10382046.2014.967114
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2014). Implementation of guidelines for effective fieldwork designs: exploring learning activities, learning processes, and student engagement in the classroom and the field. International Research in Geographical and Environmental Education.  ISSN 1038-2046.  23(2), s 103- 125 . doi: 10.1080/10382046.2014.891424
 • Stuedahl, Dagny; Frøyland, Merethe & Eikeland, Ingrid (2014). Expand – Research in Norwegian Science Centers. Nordisk Museologi.  ISSN 1103-8152.  1, s 85- 95 . doi: 10.5617/nm.3033
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2013). How Students Can Be Supported to Apply Geoscientific Knowledge Learned in the Classroom to Phenomena in the Field: An Example From High School Students in Norway. Journal of Geoscience Education (JGE).  ISSN 1089-9995.  61(4), s 437- 452
 • Frøyland, Merethe; Frøyland, Signe Lise & Hurum, Jørn Harald (2011). Stein og fossiler i barnehagen, I:  Forskerfrøboka. Barn og natur.  Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS.  ISBN 9788245009576.  kapittel 6.  s 225 - 246
 • Frøyland, Merethe & Langholm, Guri (2010). Vellykket samarbeid mellom skole og museum :. Nordisk Museologi.  ISSN 1103-8152.  (2), s 75- 90
 • Frøyland, Merethe & Langholm, Guri (2009). Skole og museum bør samarbeide bedre. Nordisk Museologi.  ISSN 1103-8152.  (2), s 92- 109
 • Frøyland, Merethe (2003). Multiple erfaringer i multiple settinger - MEMUS, et teoretisk rammeverk for museumsformidling. Nordisk Museologi.  ISSN 1103-8152.  (2), s 51- 70
 • Frøyland, Merethe (2003). Visjonen om naturvitenskapelig allmenndannelse og betydning av uformell læring, I:  Naturfagdidaktikk. Perspektiver Forskning Utvikling.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-31477-2.  kapittel 17.  s 333 - 344

Se alle arbeider i Cristin

 • Frøyland, Merethe & Remmen, Kari Beate (2019). Utvidet klasserom i naturfag. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027197.  192 s.
 • Frøyland, Merethe; Stuedahl, Dagny & Sandberg, Victoria (2018). UtVite-modellen. Et utviklingsverktøy for redesign av vitensenterutstillinger. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031095.  90 s. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hurum, Jørn Harald & Frøyland, Merethe (2017). Geologiske turer i Oslotraktene. Forlaget Vett & Viten AS.  ISBN 978-82-412-0736-5.  124 s.
 • Frøyland, Merethe (2010). Mange erfaringer i mange rom.Variert undervisning i klasserom, museum og naturen. Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-295-2.  201 s.
 • Frøyland, Merethe & Hurum, Jørn Harald (2007). Stein. Gyldendal Norsk Forlag AS - Gyldendal Barn og Ungdom.  ISBN 9788205371187.  68 s.
 • Frøyland, Merethe; Hannisdal, Merete; Haugan, John & Nyberg, Jørn (2006). Eureka! Arbeidsbok. naturfag for ungdomstrinnet 8. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-35747-1.  72 s.
 • Frøyland, Merethe; Hannisdal, Merete; Haugan, John & Nyberg, Jørn (2006). Eureka! Naturfag for ungdomstrinnet 8. Lærerens bok. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-33390-1.  207 s.
 • Frøyland, Merethe; Merete, Hannisdal; Haugan, John & Nyberg, Jørn (2006). Eureka! Naturfag for ungdomstrinnet - grunnbok 8. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-33388-8.  278 s.
 • Hannisdal, Merete; Haugan, John; Nyberg, Jørn & Frøyland, Merethe (2006). Eureka! 8 Lærerens bok. Gyldendal Litteratur.  ISBN 8205333904.  280 s.
 • Haugan, John; Hannisdal, Merete; Nyberg, Jørn & Frøyland, Merethe (2006). Eureka! 8. Arbeidsbok. Gyldendal Undervisning.  ISBN 82-05-35747-1.  72 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Eikeland, Ingrid & Frøyland, Merethe (2019). Students Engaging In A Controversy-based Educational Programme About Bacterial Resistance In A Science Centre.
 • Eikeseth, Unni & Frøyland, Merethe (2019). En ekstra time med naturfag. Klassekampen.  ISSN 0805-3839. Vis sammendrag
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Frøyland, Merethe & Idsøe, Thormod (2019). In-school science enrichment program for gifted children..
 • Mork, Sonja Merethe & Frøyland, Merethe (2019). Erfaringer fra 2-årig videreutdanningskurs for lærerutdannere.
 • Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S; Henriksen, Ellen Karoline; Jorde, Doris & Frøyland, Merethe (2019). Educating the educators. Creating a knowledge domain for science teacher educators through professional development.
 • Braathen, Anette; Frøyland, Merethe & Kostøl, Kristine Bakkemo (2018). Gjer tenkinga til elevane synleg!. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (1), s 50- 53
 • Frøyland, Merethe; Braathen, Anette & Kostøl, Kristine Bakkemo (2018). Elever på vei mot forståelse - hvordan kan det se ut?. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (1), s 86- 89
 • Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe & Frøyland, Merethe (2018). Utforskende arbeidsmåter: Fra gjøring til læring. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (1/18), s 90- 95
 • Kostøl, Kristine Bakkemo; Braathen, Anette & Frøyland, Merethe (2018). Fra boller og refleksvest til læring - Hvordan lykkes med undervisning som involverer andre læringsarenaer?. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (1), s 34- 37
 • Frøyland, Merethe (2017). Hvordan kan elever i videregående skole lære å observere som geologer?.
 • Frøyland, Merethe; Remmen, Kari Beate & Lundmark, Anders Mattias (2017). Etter- og videreutdanning for lærere – hva skal til for å lykkes?.
 • Færevik, Hilde & Frøyland, Merethe (2017, 22. februar). Riktig diagnose - feil medisin Dagbladet http://www.dagbladet.no/kultur/riktig-diagnose-feil-medisin-fra-nho-sjefen/67316982.  Dagbladet.
 • Hurum, Jørn Harald & Frøyland, Merethe (2017). Geologiske turer i Oslotraktene - om boka.
 • Hurum, Jørn Harald & Frøyland, Merethe (2017, 18. september). Oslofeltets dannelse - 1. [Radio].  Ekko NRK P2.
 • Hurum, Jørn Harald & Frøyland, Merethe (2017, 19. september). Oslofeltets dannelse - 2. [Radio].  Ekko NRK P2.
 • Hurum, Jørn Harald & Frøyland, Merethe (2017, 20. september). Oslofeltets dannelse - 3. [Radio].  Ekko NRK P2.
 • Hurum, Jørn Harald & Frøyland, Merethe (2017, 21. september). Oslofeltets dannelse - 4. [Radio].  Ekko NRK P2.
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2017). DEVELOPING A LEARNING PROGRESSION FOR STUDENTS: FROM EVERYDAY TO SCIENTIFIC OBSERVATION IN GEOLOGY.
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2017). Hvordan kan elever i videregående skole lære å observere som geologer?.
 • Remmen, Kari Beate; Lundmark, Anders Mattias & Frøyland, Merethe (2017). Smakebit på EVU for geofaglærere - what's in it for you?.
 • Frøyland, Merethe; Remmen, Kari Beate & Sørvik, Gard Ove (2015). Contrasting elementary and upper secondary school students’ learning of geological observation.
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2015). Investigating students' learning processes: Reconsidering pedagogical recommendations for fieldwork.
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2015). Kan vi bli rike på gråstein?. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  1, s 64- 67
 • Ervik, Hilde & Frøyland, Merethe (red.) (2014). Energiskolene.
 • Hurum, Jørn Harald & Frøyland, Merethe (2014, 26. mars). Lærer mer naturfag når fagbegrep kuttes. [Internett].  Forskning.no.
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2014). Lærerløftet som glemmer eleven. Utdanningsnytt.no.
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2014). The Implementation of Fieldwork and Student Learning Processes during Preparation,Field Activity and Follow-Up Work.
 • Frøyland, Merethe & Remmen, Kari Beate (2013). Utvidet klasserom. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  s 44- 46
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2013). Classroom preparation and fieldwork: A case study of upper secondary students' ability to apply geoscience knowledge in the field.
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2013). Etterarbeid i klasserommet - oppgaver som hjelper elevene til å bearbeide dataene fra feltarbeid. Kimen.  ISSN 1890-5137.  s 82- 87
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2013). Feltarbeid i en geotop - et rammeverk. Kimen.  ISSN 1890-5137.  s 57- 72
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2013). How to support students to apply knowledge learned in the classroom to a field setting.
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2013). "Jammen vi vet jo ikke hva vi skal se etter..." - Hvordan "geobriller" kan hjelpe elevene til å anvende geofaglig kunnskap ute i felt. Kimen.  ISSN 1890-5137.  s 73- 87
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2013). What happens in classrooms after field activities? Identifying follow-up activities which enhance students’ understanding.
 • Thorsen, Thor Axel & Frøyland, Merethe (2013). Giving the Geosciences Teachers the Tools to Teach Geosciences.
 • Ødegaard, Marianne; Mork, Sonja M; Frøyland, Merethe & Henriksen, Ellen Karoline (2013). Gratulerer med dagen. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  s 2- 3
 • Frøyland, Merethe (2012). Interaktivitet.
 • Frøyland, Merethe (2012, 05. juni). Naturfagformidler - Merethe Frøyland snakker om geofag i skolen. [Radio].  Ekko på P2.
 • Frøyland, Merethe (2012). Presentasjon av forskningsprogrammet UtVit (Utforskning av vitensentre).
 • Frøyland, Merethe (2012). Varierte læringsarena for skoleelever.
 • Frøyland, Merethe (2012). læring i vitensentre og museum.
 • Hurum, Jørn Harald & Frøyland, Merethe (2011). Øgler, Ida og Didaktikk.
 • Erlien, Wenche & Frøyland, Merethe (2010). Platetektonikk – nytt program på viten.no. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (1), s 64- 65
 • Erlien, Wenche & Frøyland, Merethe (2009). Platetektonikk.
 • Erlien, Wenche & Frøyland, Merethe (2008). Olje.
 • Erlien, Wenche & Frøyland, Merethe (2008). Olje - nytt program på viten.no.. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (3), s 66- 67
 • Frøyland, Merethe & Hurum, Jørn Harald (2008). Stein og dinosaurer i barnehagen.
 • Frøyland, Merethe & Kühle-Hansen, Stine (2008). Mange meninger om museer. Lyst på museum.
 • Langholm, Guri & Frøyland, Merethe (2008). Samarbeid mellom skole og museum - utnyttes museumsbesøket for dårlig?. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  s 55- 56
 • Hurum, Jørn Harald & Frøyland, Merethe (2007). Stein som historieforteller.
 • Hurum, Jørn Harald & Frøyland, Merethe (2007, 02. oktober). Ved Oslo og på Kilimanjaro. [Internett].  forskning.no.
 • Langholm, Guri & Frøyland, Merethe (2007). Samarbeid museum/vitensentre og skole.
 • Frøyland, Merethe (2006). Museene - kilde til refleksjon og diskusjon. P2-Akademiet.  ISSN 0808-6621.  XXXVI, s 92- 103
 • Hansen, Pål Kirkeby; Frøyland, Merethe & Laumann, Tron (2006). GEOFAG PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM. Vis sammendrag
 • Langholm, Guri; Frøyland, Merethe & Blyth, Tina (2006). Museum and School Cooperation.
 • Frøyland, Merethe (2002). Fra gråstein til ekte sølv. en modell og et teoretisk rammeverk for hvordan museene kan bidra til å øke folks naturvitenskapelige forståelse, med geologi som eksempel. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 13.
 • Frøyland, Merethe (1997). Museum - et utvidet klasserom. Skriftserie (Norsk museumsutvikling). 7.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2019 14:23 - Sist endret 31. mai 2019 14:23