Merethe Frøyland

Instituttleder - Naturfagsenteret
Bilde av Merethe Frøyland
Telefon +47 22856726
Mobiltelefon 91836104
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1106 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Med hovedfag i geologi og doktorgrad i museumsformidling av geologi, spenner mine faglige interesser fra formidling av geologi til forskning på naturfagdidaktikk, der geofagdidaktikk og bruk av andre læringsarena i naturfagundervisningen er i fokus. Jeg er også involvert i forskning på etter og videreutdanning av både lærere i skolen og lærerutdannere i lærerutdanningen.

Arbeidsområder

Jeg er leder for Naturfagsenteret som ble en del av MN-fakultetet ved UiO i 2018.  

Jeg har vært leder for flere FoU-prosjekt som Geoprogrammet og UtVite

 

Undervisningserfaring:

Jeg har vært med å utvikle og gjennomføre flere utdanninger ved flere institusjoner.

 • Etter- og videreutdanning for lærerutdannere ved UiO (30 studiepoeng) 2017 - 2019
 • Vitensenterdidaktisk utdanning ved NMBU (30 studiepoeng) 2013 - 2016
 • Utdanning for geofaglærere ved Institutt for geofag ved UiO (60 studiepoeng) 2009 - 2018   http://www.uio.no/studier/evu/kurs/matnat/geofag/
 • Museumsutdanning ved Høyskolen i Oslo (60 studiepoeng) 2004 -2010
 • Museumsutdanning ved Høyskolen i Oslo (10 studiepoeng) 2006 – 2007

Jeg har utviklet flere læringsressurser til bruk i skolen:

Prikker, striper og lag på lag 

Dinosaurer og geologisk tid

Feltarbeid i en geotop

Viten program: Olje

Viten program: Platetektonikk

Viten program: Norge blir til
 

Utdannelse

 • 1992 Cand. Scient (hovedfag i geologi, malmgeologi) ved Universitetet i Oslo: Geokjemi av bly/sink-forekomstene på Fiskum, Øvre Eiker, Sør Norge.
 • 2002 Dr. scient i naturfagdidaktikk ved Universitetet i Oslo: Fra gråstein til ekte sølv. En modell og et rammeverk for hvordan museer kan bidra til å øke folks naturvitenskapelige forståelse, med geologi som eksempel.

Stillinger

 • 1992– 994: Konservator ved Mineralogisk-Geologisk Museum i Oslo.
 • 1994–2003: Konsulent ved Norsk museumsutvikling (som i 2000 ble en del av ABM-utvikling, Arkiv, bibliotek og museumsutvikling).
 • 2003–2007: Konsulent /førstekonsulent i formidlingsavdelingen ved ABM-utvikling: www.abm-utvikling.no  (som i 2011 ble en del av Kulturrådet).
 • 2007–2008: Førsteamanuensis 2 ved Universitetet i Bergen (20%)
 • 2007-2016: Førsteamanuensis ved Naturfagsenteret.
 • 2012- 2017: Førsteamanuensis 2 ved NMBU for å etablere og lede forskningsprogrammet UtVite (Utforsk Vitensentrene, www.utvite.org.)
 • 2016-nå: Leder for Naturfagsenteret ved MN-fakultetet på UiO www.naturfagsenteret.no

Verv

2003–2007: Sekretær for Forskningsrådets VITEN programstyre

2003–2006: Leder for referansegruppen til “Den kuturelle skolesekken” www.denkulturelleskolesekken.no/

2011-2012: Medlem av VITEN programmets styre ved Forskningsrådet.

2012-2017: Leder for VITEN program styret ved Forskningsrådet

2012-2014: Medlem av priskomiteen ved Universitetet I Oslo.

2017-nå: Medlem av VITEN programmets styre ved Forskningsrådet

2018-nå: Medlem av bestyrelsen for Astra i Danmark astra.dk

 

 

 

Emneord: Naturfagdidaktikk, geodidaktikk, feltarbeid, museumsformidling, andre læringsarena, klasseroms forskning, etter- og videreutdanning

Publikasjoner

 • Korsager, Majken; Reitan, Berit; Dahl, Maria Gaare; Skår, Aud Ragnhild & Frøyland, Merethe (2022). The art of designing a professional development programme for teachers. Professional Development in Education. ISSN 1941-5257. doi: 10.1080/19415257.2022.2038234.
 • Haug, Berit S; Sørborg, Øystein; Mork, Sonja Merethe & Frøyland, Merethe (2021). Scientific practices– towards a common understanding . Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 17(3), s. 293–310. doi: 10.5617/NORDINA.8360. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mork, Sonja Merethe; Henriksen, Ellen Karoline; Haug, Berit; Jorde, Doris & Frøyland, Merethe (2021). Defining knowledge domains for science teacher educators. International Journal of Science Education. ISSN 0950-0693. doi: 10.1080/09500693.2021.2006819.
 • Nilsen, Trude; Frøyland, Merethe; Henriksen, Ellen Karoline; Kolstø, Stein Dankert; Jorde, Doris & Korsager, Majken [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2021). Et kritisk og konstruktivt blikk på naturfaget i norsk skole. I Nilsen, Trude & Kaarstein, Hege (Red.), Med blikket mot naturfag. Nye analyser av TIMSS-data og trender 2015-2021. Universitetsforlaget. ISSN 9788215045092. s. 207–260. doi: 10.18261/9788215045108-2021-09. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eikeland, Ingrid & Frøyland, Merethe (2020). Pedagogical considerations when educators and researchers design a controversy-based educational programme in a science centre. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 16(1), s. 84–100. doi: 10.5617/NORDINA.7001. Fulltekst i vitenarkiv
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2019). Students' use of observation in geology: towards 'scientific observation' in rock classification. International Journal of Science Education. ISSN 0950-0693. doi: 10.1080/09500693.2019.1704914. Fulltekst i vitenarkiv
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2019). Utvidet klasserom - hvordan inkludere andre læringsarenaer i naturfagundervisning. I Voll, Liv Oddrun; Øyehaug, Anne Bergliot & Holt, Anne (Red.), Dybdelæring i naturfag. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02811-8. s. 261–278.
 • Voll, Liv Oddrun; Bøe, Maria Vetleseter; Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S; Fiskum, Kirsten & Frøyland, Merethe (2019). Bærende ideer i naturfag. I Voll, Liv Oddrun; Øyehaug, Anne Bergliot & Holt, Anne (Red.), Dybdelæring i naturfag. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02811-8. s. 59–84.
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2017). «Utvidet klasserom» – Et verktøy for å designe uteundervisning i naturfag. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 2, s. 218–229. doi: 10.5617/nordina.2957. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nilsen, Trude & Frøyland, Merethe (2016). Undervisning i narurfag. I Bergem, Ole Kristian; Kaarstein, Hege & Nilsen, Trude (Red.), Vi kan lykkes i realfag - Resultater og analyser fra TIMSS 2015. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02798-2. s. 137–157. doi: 10.18261/97882150279999-2016-01.
 • Frøyland, Merethe; Remmen, Kari Beate & Sørvik, Gard Ove (2016). Name-Dropping or Understanding?: Teaching to Observe Geologically. Science Education. ISSN 0036-8326. 100(5), s. 923–951. doi: 10.1002/sce.21232.
 • Frøyland, Merethe; Remmen, Kari Beate; Mork, Sonja Merethe; Ødegaard, Marianne & Christiansen, Torgeir (2015). Researching science learning from students'view : the potential of headcam. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 11(3), s. 249–267. doi: 10.5617/nordina.1424.
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2015). Supporting student learning processes during preparation, fieldwork and follow-up work: examples from upper secondary school in Norway. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 11(1), s. 118–134. doi: 10.5617/nordina.908.
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2015). What happens in classrooms after earth science fieldwork? Supporting student learning processes during follow-up activities. International Research in Geographical and Environmental Education. ISSN 1038-2046. 24(1), s. 24–42. doi: 10.1080/10382046.2014.967114.
 • Stuedahl, Dagny; Frøyland, Merethe & Eikeland, Ingrid (2014). Expand – Research in Norwegian Science Centers. Nordisk Museologi. ISSN 1103-8152. 1, s. 85–95. doi: 10.5617/nm.3033.
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2014). Implementation of guidelines for effective fieldwork designs: exploring learning activities, learning processes, and student engagement in the classroom and the field. International Research in Geographical and Environmental Education. ISSN 1038-2046. 23(2), s. 103–125. doi: 10.1080/10382046.2014.891424.
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2013). How Students Can Be Supported to Apply Geoscientific Knowledge Learned in the Classroom to Phenomena in the Field: An Example From High School Students in Norway. Journal of Geoscience Education (JGE). ISSN 1089-9995. 61(4), s. 437–452.
 • Frøyland, Merethe; Frøyland, Signe Lise & Hurum, Jørn Harald (2011). Stein og fossiler i barnehagen, Forskerfrøboka. Barn og natur. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS. ISSN 9788245009576. s. 225–246.
 • Frøyland, Merethe & Langholm, Guri (2010). Vellykket samarbeid mellom skole og museum :. Nordisk Museologi. ISSN 1103-8152. s. 75–90.
 • Frøyland, Merethe & Langholm, Guri (2009). Skole og museum bør samarbeide bedre. Nordisk Museologi. ISSN 1103-8152. s. 92–109.
 • Frøyland, Merethe (2003). Multiple erfaringer i multiple settinger - MEMUS, et teoretisk rammeverk for museumsformidling. Nordisk Museologi. ISSN 1103-8152. s. 51–70.
 • Frøyland, Merethe (2003). Visjonen om naturvitenskapelig allmenndannelse og betydning av uformell læring, Naturfagdidaktikk. Perspektiver Forskning Utvikling. Gyldendal Akademisk. ISSN 82-05-31477-2. s. 333–344.

Se alle arbeider i Cristin

 • Frøyland, Merethe & Remmen, Kari Beate (2019). Utvidet klasserom i naturfag. Universitetsforlaget. ISBN 9788215027197. 192 s.
 • Frøyland, Merethe; Stuedahl, Dagny & Sandberg, Victoria (2018). UtVite-modellen. Et utviklingsverktøy for redesign av vitensenterutstillinger. Universitetsforlaget. ISBN 9788215031095. 90 s. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hurum, Jørn Harald & Frøyland, Merethe (2017). Geologiske turer i Oslotraktene. Forlaget Vett & Viten AS. ISBN 978-82-412-0736-5. 124 s.
 • Frøyland, Merethe (2010). Mange erfaringer i mange rom.Variert undervisning i klasserom, museum og naturen. Abstrakt forlag. ISBN 978-82-7935-295-2. 201 s.
 • Frøyland, Merethe & Hurum, Jørn Harald (2007). Stein. Gyldendal Norsk Forlag AS - Gyldendal Barn og Ungdom. ISBN 9788205371187. 68 s.
 • Hannisdal, Merete; Haugan, John; Nyberg, Jørn & Frøyland, Merethe (2006). Eureka! 8 Lærerens bok. Gyldendal Litteratur. ISBN 8205333904. 280 s.
 • Haugan, John; Hannisdal, Merete; Nyberg, Jørn & Frøyland, Merethe (2006). Eureka! 8. Arbeidsbok. Gyldendal Undervisning. ISBN 82-05-35747-1. 72 s.
 • Frøyland, Merethe; Merete, Hannisdal; Haugan, John & Nyberg, Jørn (2006). Eureka! Naturfag for ungdomstrinnet - grunnbok 8. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 978-82-05-33388-8. 278 s.
 • Frøyland, Merethe; Hannisdal, Merete; Haugan, John & Nyberg, Jørn (2006). Eureka! Naturfag for ungdomstrinnet 8. Lærerens bok. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 978-82-05-33390-1. 207 s.
 • Frøyland, Merethe; Hannisdal, Merete; Haugan, John & Nyberg, Jørn (2006). Eureka! Arbeidsbok. naturfag for ungdomstrinnet 8. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 978-82-05-35747-1. 72 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Erlien, Wenche; Frøyland, Merethe; Skår, Aud Ragnhild & Sørborg, Øystein (2022). Platetektonikk.
 • Mork, Sonja Merethe; Henriksen, Ellen Karoline; Haug, Berit; Jorde, Doris & Frøyland, Merethe (2021). Knowledge domains for science teacher educators.
 • Haug, Berit; Sørborg, Øystein; Mork, Sonja Merethe & Frøyland, Merethe (2021). Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter - på vei mot et tolkningsfellesskap.
 • Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S & Frøyland, Merethe (2021). NorDiNa editorial spesialnummer 2/2021. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 17(2), s. 131–133. doi: 10.5617/NORDINA.8770.
 • Mork, Sonja Merethe; Henriksen, Ellen Karoline; Haug, Berit S; Jorde, Doris & Frøyland, Merethe (2021). Knowledge domain for science teacher educators.
 • Mork, Sonja Merethe; Frøyland, Merethe; Haug, Berit S; Sørborg, Øystein & Skår, Aud Ragnhild (2021). Meitemarkkasse og nedbryting. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 8–11.
 • Haug, Berit S; Sørborg, Øystein; Mork, Sonja Merethe & Frøyland, Merethe (2021). Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter - en introduksjon . Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 4–6.
 • Frøyland, Merethe; Turmo, Are; Rundgren, Carl-Johan; Laherto, Antti; Achiam, Marianne & Pálsdóttir, Auour [Vis alle 19 forfattere av denne artikkelen] (2020). NorDiNa editorial 1/2020. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 16(1), s. 1–3. doi: 10.5617/NORDINA.7789.
 • Mork, Sonja Merethe & Frøyland, Merethe (2019). Erfaringer fra 2-årig videreutdanningskurs for lærerutdannere.
 • Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S; Henriksen, Ellen Karoline; Jorde, Doris & Frøyland, Merethe (2019). Educating the educators. Creating a knowledge domain for science teacher educators through professional development.
 • Eikeland, Ingrid & Frøyland, Merethe (2019). Students Engaging In A Controversy-based Educational Programme About Bacterial Resistance In A Science Centre.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Frøyland, Merethe & Idsøe, Thormod (2019). In-school science enrichment program for gifted children. .
 • Eikeseth, Unni & Frøyland, Merethe (2019). En ekstra time med naturfag. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Frøyland, Merethe; Braathen, Anette & Kostøl, Kristine Bakkemo (2018). Elever på vei mot forståelse - hvordan kan det se ut? Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 86–89.
 • Braathen, Anette; Frøyland, Merethe & Kostøl, Kristine Bakkemo (2018). Gjer tenkinga til elevane synleg! Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 50–53.
 • Kostøl, Kristine Bakkemo; Braathen, Anette & Frøyland, Merethe (2018). Fra boller og refleksvest til læring - Hvordan lykkes med undervisning som involverer andre læringsarenaer? Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 34–37.
 • Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe & Frøyland, Merethe (2018). Utforskende arbeidsmåter: Fra gjøring til læring. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 90–95.
 • Hurum, Jørn Harald & Frøyland, Merethe (2017). Oslofeltets dannelse - 4. [Radio]. Ekko NRK P2.
 • Hurum, Jørn Harald & Frøyland, Merethe (2017). Oslofeltets dannelse - 3. [Radio]. Ekko NRK P2.
 • Hurum, Jørn Harald & Frøyland, Merethe (2017). Oslofeltets dannelse - 2. [Radio]. Ekko NRK P2 .
 • Hurum, Jørn Harald & Frøyland, Merethe (2017). Oslofeltets dannelse - 1. [Radio]. Ekko NRK P2.
 • Hurum, Jørn Harald & Frøyland, Merethe (2017). Geologiske turer i Oslotraktene - om boka.
 • Færevik, Hilde & Frøyland, Merethe (2017). Riktig diagnose - feil medisin Dagbladet http://www.dagbladet.no/kultur/riktig-diagnose-feil-medisin-fra-nho-sjefen/67316982. [Avis]. Dagbladet.
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2017). DEVELOPING A LEARNING PROGRESSION FOR STUDENTS: FROM EVERYDAY TO SCIENTIFIC OBSERVATION IN GEOLOGY.
 • Frøyland, Merethe; Remmen, Kari Beate & Lundmark, Anders Mattias (2017). Etter- og videreutdanning for lærere – hva skal til for å lykkes?
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2017). Hvordan kan elever i videregående skole lære å observere som geologer?
 • Remmen, Kari Beate; Lundmark, Anders Mattias & Frøyland, Merethe (2017). Smakebit på EVU for geofaglærere - what's in it for you?
 • Frøyland, Merethe (2017). Hvordan kan elever i videregående skole lære å observere som geologer?
 • Frøyland, Merethe; Remmen, Kari Beate & Sørvik, Gard Ove (2015). Contrasting elementary and upper secondary school students’ learning of geological observation .
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2015). Investigating students' learning processes: Reconsidering pedagogical recommendations for fieldwork .
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2015). Kan vi bli rike på gråstein? Naturfag. ISSN 1504-4564. 1, s. 64–67.
 • Hurum, Jørn Harald & Frøyland, Merethe (2014). Lærer mer naturfag når fagbegrep kuttes. [Internett]. Forskning.no.
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2014). Lærerløftet som glemmer eleven. Utdanningsnytt.no.
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2014). The Implementation of Fieldwork and Student Learning Processes during Preparation,Field Activity and Follow-Up Work.
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2013). Etterarbeid i klasserommet - oppgaver som hjelper elevene til å bearbeide dataene fra feltarbeid. Kimen. ISSN 1890-5137. s. 82–87.
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2013). "Jammen vi vet jo ikke hva vi skal se etter..." - Hvordan "geobriller" kan hjelpe elevene til å anvende geofaglig kunnskap ute i felt. Kimen. ISSN 1890-5137. s. 73–87.
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2013). Feltarbeid i en geotop - et rammeverk. Kimen. ISSN 1890-5137. s. 57–72.
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2013). What happens in classrooms after field activities? Identifying follow-up activities which enhance students’ understanding.
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2013). Classroom preparation and fieldwork: A case study of upper secondary students' ability to apply geoscience knowledge in the field.
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2013). How to support students to apply knowledge learned in the classroom to a field setting.
 • Thorsen, Thor Axel & Frøyland, Merethe (2013). Giving the Geosciences Teachers the Tools to Teach Geosciences.
 • Ødegaard, Marianne; Mork, Sonja M; Frøyland, Merethe & Henriksen, Ellen Karoline (2013). Gratulerer med dagen. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 2–3.
 • Frøyland, Merethe & Remmen, Kari Beate (2013). Utvidet klasserom. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 44–46.
 • Frøyland, Merethe (2012). Naturfagformidler - Merethe Frøyland snakker om geofag i skolen. [Radio]. Ekko på P2.
 • Frøyland, Merethe (2012). Varierte læringsarena for skoleelever.
 • Frøyland, Merethe (2012). Presentasjon av forskningsprogrammet UtVit (Utforskning av vitensentre).
 • Frøyland, Merethe (2012). Interaktivitet.
 • Frøyland, Merethe (2012). læring i vitensentre og museum.
 • Hurum, Jørn Harald & Frøyland, Merethe (2011). Øgler, Ida og Didaktikk.
 • Erlien, Wenche & Frøyland, Merethe (2010). Platetektonikk – nytt program på viten.no. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 64–65.
 • Erlien, Wenche & Frøyland, Merethe (2009). Platetektonikk.
 • Langholm, Guri & Frøyland, Merethe (2008). Samarbeid mellom skole og museum - utnyttes museumsbesøket for dårlig? Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 55–56.
 • Frøyland, Merethe & Hurum, Jørn Harald (2008). Stein og dinosaurer i barnehagen.
 • Erlien, Wenche & Frøyland, Merethe (2008). Olje.
 • Erlien, Wenche & Frøyland, Merethe (2008). Olje - nytt program på viten.no. . Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 66–67.
 • Hurum, Jørn Harald & Frøyland, Merethe (2007). Ved Oslo og på Kilimanjaro. [Internett]. forskning.no.
 • Langholm, Guri & Frøyland, Merethe (2007). Samarbeid museum/vitensentre og skole.
 • Hurum, Jørn Harald & Frøyland, Merethe (2007). Stein som historieforteller.
 • Hansen, Pål Kirkeby; Frøyland, Merethe & Laumann, Tron (2006). GEOFAG PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM.
 • Langholm, Guri; Frøyland, Merethe & Blyth, Tina (2006). Museum and School Cooperation.
 • Frøyland, Merethe (2006). Museene - kilde til refleksjon og diskusjon. P2-Akademiet. ISSN 0808-6621. XXXVI, s. 92–103.
 • Ervik, Hilde & Frøyland, Merethe (2014). Energiskolene. Naturfagsenteret (Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen).
 • Frøyland, Merethe & Kühle-Hansen, Stine (2008). Mange meninger om museer. Lyst på museum. Kulturrådet.
 • Frøyland, Merethe (2002). Fra gråstein til ekte sølv. en modell og et teoretisk rammeverk for hvordan museene kan bidra til å øke folks naturvitenskapelige forståelse, med geologi som eksempel. Unipub forlag. ISSN 1501-8962.
 • Frøyland, Merethe (1997). Museum - et utvidet klasserom. Norsk museumsutvikling. ISSN 0804-4724.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2019 14:23 - Sist endret 31. mai 2019 14:23