Solforskning RoCS

Solforskningsgruppen ved Institutt for teoretisk astrofysikk blir nytt senter for fremragende forskning. 

Professor Mats Carlsson

Professor i astronomi Mats Carlsson skal lede det nye SFF-senteret Rosseland Centre for Solar Physics.

Navnet på det nye senteret blir Rosseland Centre for Solar Physics (RoCS). Det er oppkalt etter den store norske astronomen Svein Rosseland, som grunnla Institutt for teoretisk astrofysikk i 1934.

Målet for det nye senteret er å forstå hvordan vår nærmeste stjerne, sola, faktisk fungerer. Ved å kombinere observasjoner av sola med avansert datamodellering skal senteret utvikle ny kunnskap om partikkelakselerasjon og oppvarming både inni og rundt sola. Slik kan man avdekke prosesser som har direkte konsekvenser for jordas atmosfære og betingelsene for livet på jorda.

Forskningsrådet har gitt ti forskningsmiljøer status som Senter for fremragende forskning (SFF). Sentrene får til sammen 1,5 milliarder kroner over ti år for å drive forskning på internasjonalt toppnivå.

Det nye senteret omfatter hele solfysikkgruppen ved Instiutt for teoretisk astrofysikk. Mats Carlsson leder senteret, mens Viggo Hansteen, Boris Gudiksen, Luc Rouppe van der Voort, Sven Wedemeyer og Bart De Pontieu er såkalte principle investigators (PI) for senteret.

Av Anna Kathinka Dalland Evans
Publisert 15. aug. 2017 09:41 - Sist endret 14. jan. 2022 10:28