English

Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi kjemi (SMNKJEMI)

Postadresse Postboks 1126 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse Sem Sælands vei 26
Kjemibygningen
0371 Oslo
Stedkode 151710

Ansatte

Listen inneholder 70 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Bakke, Ingrid Marie Bergh Stipendiat i.m.b.bakke@smn.uio.no
Baldissera, Gustavo gustavo.baldissera@smn.uio.no
Barakzehi, Marjan marjan.barakzehi@smn.uio.no
Bianchini, Federico Postdoktor federico.bianchini@smn.uio.no SMN
Bjørheim, Tor Svendsen Forsker t.s.bjorheim@kjemi.uio.no SMN
Boström, Mathias Forsker mathias.bostrom@smn.uio.no
Buono, Carlo Postdoktor carlo.buono@smn.uio.no SMN, Katalyse, kjemi
Celis Salazar, Paula Juliana Postdoktor p.j.c.salazar@smn.uio.no SMN
Chatzitakis, Athanasios Eleftherios Forsker +47-45150893 (mob) 45150893 a.e.chatzitakis@smn.uio.no
Chavan, Sachin Maruti +47-22855451 s.m.chavan@kjemi.uio.no
Clark, Daniel daniel.clark@smn.uio.no SMN
Dayaghi, Amir Masoud Postdoktor +47-22840657 a.m.dayaghi@smn.uio.no SMN
Emhjellen, Linn Katinka Stipendiat l.k.emhjellen@smn.uio.no SMN
Fiedler, Johannes Forsker johannes.fiedler@smn.uio.no
Fjellvåg, Asbjørn Slagtern Stipendiat +47-22855562 a.s.fjellvag@smn.uio.no
Fjellvåg, Øystein +4795754508 (mob) +47 95754508 oystein.fjellvag@smn.uio.no In situ SR-XRD, Nøytrondiffraksjon, Nøytronspektroskopi
Fleischer, Christian Stipendiat 45275583 christian.fleischer@smn.uio.no Superkondensatorer, Defektkjemi, Kjemi, Elektrokjemi, Fotoelektrokjemi, 2D Materialer, SMN
Gandrud, Knut Bjarne Forsker k.b.gandrud@kjemi.uio.no Thin films, Nanotechnology, SMN, Energy challenges, ALD, Batteries
Glesne, Erik Stipendiat erikgle@student.matnat.uio.no
Glessi, Cristiano Stipendiat cristiano.glessi@smn.uio.no
Gonano, Bruno Raymond Gino Postdoktor b.r.g.gonano@smn.uio.no
Gutterød, Emil Sebastian Stipendiat e.s.gutterod@smn.uio.no metan til metanol, MOF, CO2 hydrogenerion, Kinetikk, Katalyse, heterogen katalyse, SMN, Kjemi
Hansen, Per-Anders Stensby Forsker +47-48245746 (mob) p.a.s.hansen@kjemi.uio.no SMN, Optikk, Solceller, Tynnfilm, Luminescens
Hassani, Alireza alireza.hassani@smn.uio.no
Hu, Yang Forsker +47-22840657 yang.hu@smn.uio.no
Ivashenko, Oleksii Forsker oleksii.ivashenko@smn.uio.no Nafuma, SMN, Kjemi
Kalyva, Maria Evangelou m.e.kalyva@smn.uio.no
Karthikeyan, Jayakumar Vitenskapelig assistent jayakumar.karthikeyan@smn.uio.no SMN
Kaur, Gurpreet Stipendiat gurpreet.kaur@smn.uio.no SMN, Katalyse, kjemi
Kjølseth, Christian christian.kjolseth@kjemi.uio.no
Kumar, Susmit Researcher 22857014 95284691 (mob) susmit.kumar@kjemi.uio.no
Kvalvik, Julie Nitsche Stipendiat +4797512297 (mob) j.n.kvalvik@smn.uio.no SMN
Kvamme, Kristian Breivik Stipendiat +47-22859097 +47 928 56 646 k.b.kvamme@smn.uio.no
Kvande, Karoline Stipendiat karoline.kvande@smn.uio.no
Kømurcu, Mustafa Stipendiat mustafa.komurcu@smn.uio.no SMN, kjemi, Katalyse
Levchenko, Volodymyr Stipendiat +47 966 54 644 volodymyr.levchenko@smn.uio.no SMN, Kjemi, Katalyse
Li, Xinyu Stipendiat 92537836 xinyu.li@smn.uio.no
Liu, Xin Postdoktor xin.liu@smn.uio.no SMN
Ma, Quanbao Forsker +47-22840938 quanbao.ma@smn.uio.no SMN
Madathil, Reshma Stipendiat reshma.madathil@smn.uio.no SMN
Mahmood, Asif Forsker asif.mahmood@smn.uio.no SMN
Malerød-Fjeld, Harald Gjesteforsker +47-22840626 harald.malerod-fjeld@smn.uio.no
Michel, Kathrin kathrin.michel@smn.uio.no
Murali, Srinath Stipendiat srinath.murali@smn.uio.no
Pappas, Dimitrios Stipendiat +4798845437 dimitrios.pappas@smn.uio.no SMN, Kjemi
Pedersen, Madeeha Khalid Vitenskapelig assistent madeehak@student.matnat.uio.no
Pettersson, Karen Førstekonsulent +47-22854328 karen.pettersson@smn.uio.no Nafuma, Forskningsadministrasjon, SMN, TeamSMN
Pinilla Herrero, Irene i.p.herrero@kjemi.uio.no
Qureishy, Thomas Håbu Forsker +47-22856732 t.h.qureishy@fys.uio.no
Redekop, Evgeniy Forsker evgeniy.redekop@smn.uio.no
Rethinaraj, Mariyal Jebasty m.j.rethinaraj@smn.uio.no
Rogowska, Melania Stipendiat +47-22844340 melaniar@smn.uio.no
Rotunno, Giuseppe Stipendiat giuseppe.rotunno@smn.uio.no SMN, Katalyse, kjemi
Saha, Dipankar Postdoktor +47-91269494 dipankar.saha@smn.uio.no
Schuler, Raphael Stipendiat raphael.schuler@smn.uio.no SMN
Sharova, Nataliya nataliya.sharova@smn.uio.no
Shen, Yizhou Stipendiat yizhou.shen@smn.uio.no
Strandbakke, Ragnar Postdoktor +47-22840660 ragnar.strandbakke@kjemi.uio.no SMN
Sun, Xinwei Stipendiat xinwei.sun@smn.uio.no
Sverdlilje, Katja Sofie Støren Stipendiat 9691 0909 k.s.s.sverdlilje@smn.uio.no Solid State Electrochemistry, Bioimpedance, Electric Impedance Spectroscopy, Thin films, Solid State Ionics, SMN
Sønsteby, Henrik Hovde Postdoktor +47-22855617 +4792097702 (mob) +47 92097702 h.h.sonsteby@kjemi.uio.no Atomic Layer Deposition, Nanotechnology, Chemistry Olympiad, Synchrotron X-ray Characterization
Thoréton, Vincent Postdoktor vincent.thoreton@smn.uio.no
Tripathi, Alok Mani Postdoktor +47-22858637 a.m.tripathi@smn.uio.no
Vajeeston, Ponniah Forsker +47-22855613 +47-45270694 (mob) ponniah.vajeeston@smn.uio.no Uorganisk materialkjemi, Kjemi, SMN
Vanicek, Stefan stefan.vanicek@smn.uio.no Katalyse, kjemi
Vijayan Sobhana, Dilimon Postdoktor d.v.sobhana@smn.uio.no SMN
Wind, Julia Postdoktor julia.wind@smn.uio.no SMN
Xu, Kaiqi Stipendiat 48671413 kaiqi.xu@smn.uio.no FASE, Chemistry, FERMiO, Nanomaterials, kjemi, SMN
Yang, Huanhuan huanhuan.yang@smn.uio.no
Zhang, Lina lina.zhang@smn.uio.no