Læringsutbytte

Læringsutbytte er en fellesbetegnelse for kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse du som student har tilegnet deg etter å ha fullført en studieenhet: emne, emnegruppe, årsenhet eller gradsstudium - bachelor/master/ph.d.

Læringsutbytte retter fokus fra hva som foregår i undervisningen til hva du kan forstå/gjøre etter å ha fullført studieenheten.

Vi opplyser om læringsutbytte i alle emnebeskrivelser og program- og studieretningsbeskrivelser under punktet Hva lærer du?

Publisert 3. mai 2013 16:37