Forhåndsgodkjenning

Før du drar på utveksling må du søke om forhåndsgodkjenning av emnene du har planlagt å ta på utveksling. En forhåndsgodkjenning er en bekreftelse på at utdanningen fra utlandet kan bli godkjent som del av studieprogrammet ved MN, og er viktig for at du skal få støtte fra Lånekassen.

Hva må jeg vite før jeg søker?

 • Du må vite hvor i studieprogrammet ditt du kan få innpasset utvekslingsoppholdet og om hvilke faglige krav som finnes. Sjekk derfor informasjonen under Oppbygging og gjennomføring på ditt studieprogram.
 • Emnene du tar i utlandet kan inngå i graden din på to måter:
  • Som frie emner
  • Som erstatning for obligatoriske emner

Hvordan søker jeg om forhåndsgodkjenning?

Søknadsfristene er 1. november/1. mai.

Hvor mye og hvor mange emner skal jeg ta på utveksling?

 • Du skal ta emner tilsvarende 30 studiepoeng pr semester. På siden for utvekslingsavtalen for hvor du skal reise finner du mer informasjon om hva som gjelder for ditt utvekslingssted. Hvis du tar færre studiepoeng enn det som er normert, vil du som regel få tilsvarende antall studiepoeng godkjent når du kommer hjem. 
 • Eksamener avlagt ved offentlig godkjente læresteder godkjennes slik at ett års fulltidsstudium på universitetsnivå i utlandet skal tilsvare ett års studium ved UiO (60 studiepoeng). Det er viktig å merke seg at det med fulltidsstudium menes normert studietid ("full credit load"). Ved en del utenlandske universiteter regnes man som fulltidsstudent selv om man ikke tar full studiepoengsbelastning.
 • Drar du på utveksling til USA, Latin-Amerika eller en rekke land i Asia og Afrika blir emner på førsteårsnivå ikke godkjent.

Kan jeg ta innføringsemner i språk på utveksling?

 • Innføringsemner fransk, tysk og spansk godkjennes ikke som del av bachelor- eller mastergraden din. 
  Skal du ta språkemner i utlandet bør du kontakte HF-studieinfo for å finne ut om emnene kan godkjennes.

Må jeg ha fått opptak på emner for å søke om forhåndsgodkjenning? 

 • Nei, men du må ha søkt og fått tilbud om utveksling i Søknadsweb.
 • Hvis emnelisten for semesteret du skal på utveksling ikke er klar ennå, kan du ta utgangspunkt i emnetilbudet i tilsvarende semester året før.
 • Det er en forutsetning at emnene du tar på utveksling ikke overlapper med emner du allerede har tatt eller planlegger å ta senere som en del av graden din ved UiO.

Må jeg levere inn ny søknad dersom emnene jeg skal ta på utveksling blir endret?

 • Nei, det trenger du ikke. Men det er viktig at du tar kontakt med MN studieinfo, slik at vi kan vurdere de nye emnene du skal ta. Vi er opptatt av at du ikke skal bli forsinket i studiet, og hjelper deg med å finne en ny løsning. 
 • Hvis du endrer emner etter at du har fått svar på forhåndsgodkjenningen, kan du ta direkte kontakt med studiekonsulentene ved ditt program for å høre om de nye emnene kan godkjennes.

Hva er Erasmus+ og Learning Agreement?

 • Erasmus+ er EUs utvekslingsprogram.
 • Som Erasmus+-student kan du få Erasmus+-stipend.
 • Alle studenter som skal på utveksling gjennom Erasmus+-programmet, må fylle ut en Learning Agreement (LA) som skal signeres av MN internasjonalt kontor, vertsuniversitetet og studenten selv. LA er en kontrakt mellom deg (student), UiO og mottakerinstitusjon/organisasjon. Fra høsten 2021 ville alle Learning Agreements bli opprettet og signert av alle parter digitalt gjennom en online portal, mer info vil komme.
 • Det finnes egne nettsider med informasjon for deg på skal på utveksling gjennom Erasmus+

Jeg går på Lektorprogrammet - hvor skal jeg sende min søknad? 

Hva må jeg gjøre når jeg kommer hjem fra utveksling?

 • Når du kommer hjem fra utveksling må du søke om endelig godkjenning
 • Hvis alle emnene du avla og bestod på utveksling har blitt forhåndsgodkjent, trenger vi kun karakterutskrift fra utvekslingsoppholdet ditt. Vi trenger original eller rett bekreftet kopi av karakterutskrift som viser studiets lengde, nivå og karakter.
  NB: fra USA må karakterutskriften direktesendes fra lærestedet til
  MN International Office, Postboks 1032 Blindern, N-0315 OSLO, Norway.
Publisert 14. des. 2010 12:55 - Sist endret 29. apr. 2022 07:02