Utveksling til Svalbard (UNIS)

Dra på utveksling til verdens nordligste studiested, 78° nord! Som realfagstudent på UiO kan du ta fag på Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) som del av graden din. Her møter du et internasjonalt studiemiljø, og du samarbeider med forskere som er eksperter på arktiske fagområder innenfor biologi, geologi, geofysikk og teknologi.

Søk om studieopphold på Svalbard

  • Frist for opptak
  • Hvem kan søke?
  • Hvordan søke?
  • Innpass av emner

 

Har du fått opptak til studier på Svalbard?

  • Bolig
  • Semesterregistrering
  • Eksamensmelding
  • UNIS-emner i utdanningsplanen

Biologi

Sikkerhetskurs

Geologi/Geofysikk

Geofysikk/Fysikk

Utviklingssemesteret

Et studieopphold på Svalbard kan gjennomføres som del av utviklingssemesteret på bachelor. 

Kontakt oss!

MN International

E-post: studieinfo[a]mn.uio.no

Telefon: 22 84 48 70

Trefftid: onsdager 12-15 hos MN-studieinfo i Vilhelm Bjerknes' hus