Velkommen til MN-fakultetets blogg "Ut i verden"!

Her vil studenter ved fakultetet blogge om sine opplevelser som utvekslingsstudenter ved universiteter i utlandet.

Vil du reise på utveksling høsten 2016? Husk søknadsfristen 15. februar!