Mina Tangen

Student fra bachelorprogrammet i geofag. På utveksling til Carleton University i Canada våren 2018.