English version of this page

Tjenester og verktøy

IT-tjenester

Passord, hjemmekontor, komme på nett, e-post, chat, videomøte, kalender, programmer, IT-støtte til forskning og utdanning

Bibliotek

Universitetsbiblioteket er Norges største forskningsbibliotek

Forskningsinfrastruktur

Forskarane våre har tilgjenge til infrastruktur innanfor ei rekkje fagområde. Det vil vere høve for eksterne til å leige infrastruktur innanfor ulike fagområde. Sjå meir på nettsidene til dei einskilde infrastruktur-områda.

Publikumstjenester

Skolebesøk, skolelab, Nanoskolen, sommerskolen på IFI.

Kunnskapsressurser

Lær om periodesystemet, matematikk, partikkelfysikk, stjernehimmelen og mye mer.

MN instrument-verkstedet

Instrumentverkstedet konstruerer og bygger instrumenter til forskning og undervisning.