Instrumenteringslaboratorium I-Lab

I-Lab avd. IBV sett fra Prestegårdsveien

Instrumentlaboratorium (I-Lab)så dagens lys i 2016 gjennom organisatorisk sammenslåing av de tre instrumentverkstedene på Kjemisk institutt, Fysisk institutt og Institutt for biovitenskap.

Universitetet har sett nytten av å utvikle nye måleinstrumenter for den eksperimentelle forskningen allerede fra 1875 da det første instrumentverkstedet ble opprettet på Fysisk institutt. I-Lab er i dag fordelt på to enheter, Kristine Bonnevies hus (Institutt for biovitenskap) og Fysikkbygningen (Fysisk institutt), i påvente av innflytning i nye lokaler i Kjemibygningen.

Det er i dag 12 faste ansatte på I-Lab og i tillegg har vi et opplæringsprogram slik at vi alltid har en lærling i finmekanikker-faget hos oss. Det har vært en rivende utvikling på instrumentverkstedet fra tidlig begynnelse der papir, blyant og fil var viktige hjelpemidler, til nå som det meste blir konstruert og styrt fra PC.

I-Lab har tradisjonelle sponbytene maskiner som frese og dreiemaskiner, 3D-printer og fire CNC-maskiner. I tillegg har vi en bevilgning på tre nye som står på vent til innflytning i nye lokaler.

Våre arbeidsoppgaver er mange og har stor spennvidde

Kontaktinformasjon

Hans Borg
Avdelingsleder I-Lab

Alle ansatte ved I-Lab

Telefon: 22 85 46 87


Levering/besøksadresse:

Universitetet i Oslo
Fysisk institutt 
Sem Sælandsvei 24
Fysikkbygningen
0371 Oslo

 

Postadresse:

Universitetet i Oslo
Fysisk institutt
I-Lab
P.b. 1048 Blindern
0316 Oslo