Bilbestilling

 

Hvem kan låne bil?

Alle fast ansatte på IBV.

Alle midlertidige ansatte på IBV.

Masterstudenter som har ansettelseskontrakt med IBV og som skal kjøre oppdrag i sammenheng med dette (Eks. timelærere på feltkurs, ekskursjon  og lignende).

Bilene kan ikke tas ut av Norge.

Nøkler hentes på verkstedet etter bekreftelse er gitt.

 

Who can borrow the car?

All employed at IBV.

All temporarily employed at IBV.

Master students that have an employment contract with IBV, and are going too drive in accordance with this (Ex. short time teacher in field courses).

The car can not leave Norway

Keys are collected at the workshop after confirmation is given